Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ tại Sở Tư pháp

(Haiphong.gov.vn) - Chiều 30/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam chủ trì Hội nghị công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ tại Sở Tư pháp. Cùng dự Hội nghị, có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và Văn phòng UBND thành phố.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn