Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng công bố thông tin bất thường

(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin định kỳ của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thuỷ Hải Phòng công bố thông tin bất thường:

1. Bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty:

+ Ông Nguyễn Thanh Sơn Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 01/01/2024 2.

2. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty:

+ Ông Đỗ Văn Thuận - Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty

- Lý do miễn nhiệm: Nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, kể từ ngày 01/01/2024.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 01/01/2024.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn