image advertisement
Tổng số: 1086
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
05/NQ-HĐND 22/03/2024 Nghị quyết cho ý kiến về việc ban hành danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi xã hội hóa và quy định mức miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại khu vực đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 61
Tải về 0
12/SY-VPUBND 08/03/2024 Sao gửi Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
Lượt xem: 93
Tải về 4
494/QĐ-UBND 21/02/2024 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Lượt xem: 35
Tải về 0
07/SY-VPUBND 20/02/2024 Sao gửi Thông tư liên tịch hướng dân trợ cấp một lần với người được cử làm chuyên gia
Lượt xem: 42
Tải về 4
51/UBND-CT 08/01/2024 Phê duyệt danh sách ưu tiên cấp điện trên địa bàn thành phố năm 2024 phòng khi hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu nguồn
Lượt xem: 224
Tải về 15
4449/QĐ-UBND 22/12/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 31
Tải về 0
48/2023/QĐ-UBND 08/12/2023 Quyết định ban hành quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung và khu công nghiệp; quản lý, phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải từ hầm cầu, bể phốt, bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 229
Tải về 29
50/2023/QĐ-UBND 08/12/2023 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng.
Lượt xem: 388
Tải về 6
46/2023/QĐ-UBND 04/12/2023 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 184
Tải về 3
47/2023/QĐ-UBND 04/12/2023 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật
Lượt xem: 206
Tải về 8
12345678910...
Cơ quan ban hành

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn