image advertisement
Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/2024/NĐ-CP 11/01/2024 Nghị định quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
Lượt xem: 94
Tải về 1
07/2023/TT-BNG 29/12/2023 Thông tư hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài
Lượt xem: 149
Tải về 4
01/2023/TT-VPCP 05/04/2023 Thông tư Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Lượt xem: 86
Tải về 0
70/2021/NĐ-CP 22/07/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/20213 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo
Lượt xem: 104
Tải về 0
1841/QĐ-TTg 24/11/2020 Quyết định Bổ sung quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 100
Tải về 0
110/2020/NĐ-CP 15/09/2020 Nghị định quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế
Lượt xem: 96
Tải về 0
1368/QĐ-TTg 10/09/2020 Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân
Lượt xem: 129
Tải về 0
96/2020/NĐ-CP 24/08/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
Lượt xem: 105
Tải về 0
1258/QĐ-TTg 17/08/2020 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020
Lượt xem: 70
Tải về 0
91/2020/NĐ-CP 14/08/2020 Nghị định chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
Lượt xem: 80
Tải về 0
12
Cơ quan ban hành

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn