image advertisement
Tổng số: 49
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/2023/TT-VPCP 05/04/2023 Thông tư Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Lượt xem: 75
Tải về 0
50-HD/BTGTU 06/02/2023 Hướng dẫn thực hiện công tác Khoa giáo năm 2023
Lượt xem: 92
Tải về 0
71/QĐ-LĐTBXH 19/01/2023 Quyết định Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều, giai đoạn 2022 - 2025
Lượt xem: 123
Tải về 5
21/2022/TT-BTTTT 29/11/2022 Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng”
Lượt xem: 159
Tải về 0
20/2022/TT-BTTTT 29/11/2022 Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng thông rộng cố định mặt đất"
Lượt xem: 129
Tải về 0
19/2022/TT-BTTTT 29/11/2022 Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất"
Lượt xem: 125
Tải về 0
17/2022/TT-BTTTT 29/11/2022 Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thiết bị đầu cuối IoT băng hẹp E - UTRA - Phần truy nhập vô tuyến"
Lượt xem: 209
Tải về 0
46/2022/TT-BCA 04/11/2022 Thông tư Quy định về việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác
Lượt xem: 120
Tải về 3
123/2021/TT-BQP 20/09/2021 Hướng dẫn xác định định mức dự toán và quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom mìn vật nổ
Lượt xem: 220
Tải về 0
122/2021/TT-BQP 20/09/2021 Hướng dẫn xác định Đơn giá ca máy và thiết bị thi công rà phá bom mìn vật nổ
Lượt xem: 230
Tải về 1
12345
Cơ quan ban hành

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn