image advertisement
Tổng số: 159
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/2024/NĐ-CP 11/01/2024 Nghị định quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
Lượt xem: 80
Tải về 1
95/2023/NĐ-CP 29/12/2023 Sao gửi Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ
Lượt xem: 81
Tải về 2
10/2023/TT-BTP 29/12/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý và Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý
Lượt xem: 93
Tải về 3
09/2023/TT-BTP 29/12/2023 Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tư pháp
Lượt xem: 122
Tải về 6
07/2023/TT-BNG 29/12/2023 Thông tư hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài
Lượt xem: 135
Tải về 4
07/2023/NQ-HĐND 13/11/2023 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố
Lượt xem: 114
Tải về 1
31/2023/QĐ-UBND 11/09/2023 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 110
Tải về 0
2511/QCPH-UBND-MTTQ- HCTĐ 18/08/2023 Quy chế Phối hợp thực hiện công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 135
Tải về 0
30/2023/QĐ-UBND 16/08/2023 Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030
Lượt xem: 124
Tải về 3
25/2023/QĐ-UBND 04/08/2023 Ban hành Quy định về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ
Lượt xem: 237
Tải về 2
12345678910...
Cơ quan ban hành

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn