Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng công bố thông tin bất thường

Thực hiện quy định tại Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin định kỳ  của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có biểu quyết. Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng công bố thông tin định kỳ và bất thường của doanh nghiệp như sau:

1. Chấm dứt hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng - Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 6:

- Địa chỉ: Ngõ 111 đường Lý Thánh Tông, Phường Vạn Sơn, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam;

- Mã số thuế chi nhánh: 0200171274-010;

- Lý do chấm dứt hoạt động: Giải thể chi nhánh;

- Ngày chấm dứt hoạt động: 03/10/2023.

(Đính kèm Quyết định số /QĐ-HĐQT ngày 03/10/2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng)

2. Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Xí nghiệp Xây lắp

- Địa chỉ: Số 249B đường Tôn Đức Thắng, Phường Lam Sơn, Quận Lê Chân,

Thành phố Hải Phòng, Việt Nam;

- Mã số thuế chi nhánh: 0200171274-014;

- Lý do chấm dứt hoạt động: Giải thể chi nhánh;

- Ngày chấm dứt hoạt động: 03/10/2023.

(Đính kèm Quyết định số}/QĐ-HĐQT ngày 03/10/2023 của Công ty cổ phần

Cấp nước Hải Phòng)

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn