Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng công bố thông tin bất thường

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng công bố thông tin bất thường

Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin định kỳ của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cổng Thông tin điện tử thành phố đăng tải thông tin bất thường của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng như sau:

1. Nghị quyết số 111/HĐQT ngày 29/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng về việc miễm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2020 – 2025;

2. Nghị quyết số 116/HĐQT ngày 29/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2020 – 2025.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn