Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng công bố thông tin định kỳ

Thực hiện quy định tại Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin định kỳ  của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có biểu quyết. Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng công bố thông tin định kỳ của doanh nghiệp như sau:

1. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo nội dung quy định tại Biểu số 3 (Phụ lục II - Nghị định 47/2021/NĐ-CP);

2. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng năm 2023 theo nội dung quy định tại Biểu số 5 (Phụ lục II - Nghị định 47/2021/NĐ-CP);

3. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2022 theo nội dung quy định tại Biểu số 6 (Phụ lục II - Nghị định 47/2021/NĐ-CP)

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn