Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng công bố thông tin bất thường 

Thực hiện quy định tại Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin định kỳ  của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có biểu quyết. Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng công bố thông tin bất thường của doanh nghiệp như sau:

1. Quyết định bổ nhiệm Ông Phạm Văn Hùng - sinh ngày 09/12/1981 hiện đang là Giám đốc Xí nghiệp Cây xanh đô thị giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng kiêm Giám đốc Xí nghiệp Cây xanh đô thị kể từ ngày 01/08/2023 (kèm theo quyết định số 239/QĐ-CVCX-TC ngày 25/07/2023) thay thế ông Phạm Quang Sỹ - Phó Tổng giám đốc Công ty nghỉ hưu theo chế độ (kèm theo quyết định số 229/QĐ-CVCX-TC ngày 29/05/2023).

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn