Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Thủy Nguyên công bố thông tin hoạt động

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Thủy Nguyên công bố thông tin hoạt động

Thực hiện Quy định về việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên công bố các báo cáo hoạt động bao gồm:

Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015: Báo cáo của Ban Giám đốc; Báo cáo Kiểm toán độc lập; Bảng cân đối Kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016

 Xem và tải Văn bản tại đây

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn