Công ty TNHH MTV Thoát nước công bố thông tin định kỳ của doanh nghiệp

Thực hiện quy định tại Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin định kỳ  của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có biểu quyết.

Công ty TNHH MTV Thoát nước công bố thông tin định kỳ của doanh nghiệp như sau:

1. Biểu số 1: Giấy uỷ quyền thực hiện công bố thông tin.

2. Biểu số 2: Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022 .

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn