Công ty TNHH MTV Thương mại đầu tư phát triển đô thị công bố thông tin

Công ty TNHH MTV Thương mại đầu tư phát triển đô thị công bố thông tin

Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Thương mại đầu tư phát triển đô thị công bố thông tin

Bao gồm:

1.Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018;

2.Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2018;

3. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2018;

4. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và03 năm gần nhất;

5. Báo cáo chế độ tiền lương và tiền thưởng của doanh nghiệp;

6. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018 do Công ty xây dựng UBNDthành phố không phê duyệt do Công ty đang chuẩn bị thực hiện cổ phần hóa trongnăm 2019.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn