Công ty Cổ phần Công viên, Cây xanh Hải Phòng công bố thông tin

Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin định kỳ của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Công ty Cổ phần Công viên, Cây xanh Hải Phòng công bố thông tin:

1. Quyết định số 168/QĐ-CVCX-TC ngày 31/8/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công viên, Cây xanh Hải Phòng về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty;

2. Quyết định số 169/QĐ-CVCX-TC ngày 9/9/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công viên, Cây xanh Hải Phòng về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài vị phụ  trách kế toán.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn