Công ty Cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng công bố thông tin

Công ty Cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng công bố thông tin

Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin định kỳ của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Công ty Cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng công bố thông tin:

1. Thông tin cơ bản và Điều lệ Công ty:

2. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020 theo nội dung quy định tại Biểu số 3 Phụ lục II;

3. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021 của doanh nghiệp theo nội dung quy định tại Biều số 5 Phụ lục II;

4. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2020 của doanh nghiệp theo nội dung quy định tại Biều số 6 Phụ lục II;

5. Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn