Công ty Cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ Hải Phòng: Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng năm 2021

Công ty Cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ Hải Phòng đề nghị: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố công bố thông tin của đơn vị.

1. Thông tin cơ bản về doanh nghiệp

2. Báo cáo đánh giá về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

3. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng năm 2021

4. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng năm 2021

5. Báo cáo tài chính năm 2020

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn