Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo công bố thông tin định kỳ

Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin định kỳ của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo công bố thông tin định kỳ:

1. Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin.

2. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 theo nội dung quy định tại Biểu số 3 Phụ lục II.

3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích được giao theo kế hoạch và trách nhiệm xã hội khác (nếu có) theo nội dung quy định tại Biểu số 4 Phụ lục II.

4. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2023 theo nội dung quy định tại Biểu số 5 Phụ lục II.

5. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2022 của Công ty theo nội dung quy định tại Biểu số 6, Phụ lục II.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn