Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên công bố thông tin

Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên công bố thông tin:

1. Thông tin cơ bản  về doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

2. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm;

3. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích được giao theo kế hoạch hoặc đấu thầu (nếu có) và trách nhiệm xã hội;

4. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 06 tháng của doanh nghiệp;

5. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức hằng năm của doanh nghiệp;

6. Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

7. Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính giữa năm 2021 đã được kiểm toán;

8. Mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể của kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được đại diện chủ sở hữu phê duyệt.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn