Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Thuỷ Nguyên công bố thông tin bất thường của doanh nghiệp

Thực hiện quy định tại Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin bất thường của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Thuỷ Nguyên công bố thông tin bất thường của doanh nghiệp như sau:

1. Điều động, bổ nhiệm ông Phạm Đình Hồng, Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi An Hải kể từ ngày 25/4/2023 (Kèm theo Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố)

2. Điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phan Hiên, Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi An Hải giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên kể từ ngày 25/4/2023 (Kèm theo Quyết định số 1075/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố).

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn