Công ty Cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng công bố thông tin bất thường

Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin định kỳ của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Công ty Cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng công bố thông tin bất thường: 
1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Tùng Lâm.

- Không còn đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát.

- Lý do miễn nhiệm: có đơn từ nhiệm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2023.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Trần Thị Xuân.

- Đơn vị công tác: phòng NVVT.

- Chức vụ được bổ nhiệm. Thành viên Ban kiểm soát. -

- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2020-2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2023.

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn