Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng công bố thông tin định kỳ

Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin định kỳ của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng công bố thông tin định kỳ:

1. Thông tin cơ bản về doanh nghiệp và điều lệ công ty

2. Báo cáo mục tiêu tổng quát , kế hoạch kinh doanh năm 2023 tại Biểu số 2 (Phụ lục II - Nghị định 47/2021/NĐ-CP)

3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn