Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng công bố thông tin định kỳ

Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin định kỳ của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng công bố thông tin định kỳ:

1. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm

2022. (Biểu số 4- Phụ lục II, Nghị định 47/2021/NĐ-CP

2. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2022 (Biểu số 6- Phụ lục II, Nghị định 47/2021/NĐ-CP).

3. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (Biểu số 3- Phụ lục II, Nghị định 47/2021/NĐ-CP).
 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn