Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Thuỷ Nguyên công bố thông tin định kỳ:

Thực hiện quy định tại Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin định kỳ của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Thuỷ Nguyên công bố thông tin định kỳ:

1. Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023 (Biểu số 2 Phụ lục II Nghị định 47/2021/NĐ-CP) (Kèm theo Quyết định số 1404/QĐ- UBND ngày 24/5/2023 và Thông báo số 195/TB-UBND ngày 29/5/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố).

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn