Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng công bố thông tin định kỳ

Thực hiện quy định tại Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin định kỳ của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng công bố thông tin định kỳ của doanh nghiệp như sau:

1- Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 theo Biểu số 3 - Phụ lục II;

2- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích được giao theo kế hoạch hoặc đấu thầu (nếu có) và trách nhiệm xã hội khác năm 2022 theo nội dung quy định theo Biểu số 4 - Phụ lục II;

3- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2022 của doanh

nghiệp theo Biểu số 6 - Phụ lục II.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn