Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng công bố thông tin định kỳ

Thực hiện quy định tại Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin định kỳ  của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ  100% vốn điều lệ. Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng công bố thông tin định kỳ của doanh nghiệp như sau:

- Biểu số 2 Phụ lục II - Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023 (Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 của UBND Thành phố về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và báo cáo kèm theo).

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn