Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng công bố thông tin hoạt động

Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng công bố thông tin hoạt động

Thực hiện Quy định về việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng công bố báo cáo hoạt động:

Báo cáo Tài chính Quý II/2016 gồm: Bảng cân đối kế toán; kết quả kinh doanh; Lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất (từ 2013 – 2015)

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016

Thông tin về tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2015

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016

Báo cáo Tài chính năm 2015

Xem và tải Văn bản tại đây 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn