Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng công bố thông tin bất thường

Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin định kỳ và bất thường của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng công bố thông tin bất thường

1. Văn bản của UBND thành phố phê duyệt phương án quỹ tiền lương của doanh nghiệp;

2. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 theo nội dung quy định tại Biểu số 3 Phụ lục II: Điều chỉnh bảng số 1;

3. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021 của doanh nghiệp theo nội dung quy định tại Biểu số 6 Phụ lục II: Điều chỉnh bảng số 3.

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn