Công ty TNHH MTV Thương mại đầu tư phát triển đô thị công bố thông tin định kỳ

Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin định kỳ của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Công ty TNHH MTV Thương mại đầu tư phát triển đô thị công bố thông tin định kỳ của doanh nghiệp:

1.Giấy ủy quyền công bố thông tin doanh nghiệp (Biểu số 1 Phụ lục II)

2. Thông tin cơ bản và điều lệ Công ty.

3. Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập.

4. Biểu số 2 - Phụ lục II: Mục tiêu tổng quát, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt theo Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Thương mại đầu tư phát triển đô thị theo Biểu số 2 đính kèm Văn bản này. 


 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn