Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà công bố thông tin bất thường

(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện quy định tại Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin định kỳ của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng công bố thông tin định kỳ của doanh nghiệp như sau:

1. Giao nhiệm vụ cho bà Lê Thị Thanh Mai – Phó trưởng phòng Kê hoạch – Tài chính Công ty TNHHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng phụ trách phòng Kế hoạch – Tài chính kể từ ngày 01/7/2023, cho đến khi kiện toàn xong chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Công ty TNHHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng. (đính kèm Quyết định số 45/QĐ-QL&KDN ngày 03/7/2023)

2. Giao nhiệm vụ cho bà Lê Thị Thanh Mai – Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính phụ trách công tác kế toán Công ty TNHHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng kể từ ngày 01/7/2023, cho đến khi kiện toàn xong chức chức danh Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng. (đính kèm Quyết định số 46/QĐ-QL&KDN ngày 03/7/2023)

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn