Triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2020 của thành phố Hải Phòng

(Haiphong.gov.vn) - Để tiếp tục tạo những chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh và vị trí xếp hạng chỉ số PCI của thành phố, UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 240/KH-UBND triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (department and district competitiveness index - DDCI) năm 2020 của thành phố.

Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích thực hiện khảo sát, đánh giá năng lực điều hành kinh tế của các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thúc đẩy sự cạnh tranh, thi đua để nâng cao chất lượng điều hành kinh tế - xã hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng điều hành kinh tế - xã hội của các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện; đội ngũ cán bộ, công chức thi đua thay đổi mạnh mẽ về thái độ, trách nhiệm, tác phong thực hiện công vụ; quyết liệt cải cách hành chính để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, tạo kênh thông tin minh bạch để doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền thành phố. Căn cứ kết quả khảo sát để đánh giá công tác điều hành của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện; nghiên cứu đưa ra các giải pháp phù hợp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong các năm tiếp theo; đề xuất các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác điều hành của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện.

UBND thành phố yêu cầu: Phương pháp xây dựng hệ thống chỉ số và tiêu chí đánh giá DDCI được lựa chọn tương tự các chỉ số thành phần của PCI, trên cơ sở áp dụng linh hoạt, phù hợp với thực tiễn tại thành phố Hải Phòng. Việc khảo sát, điều tra lấy ý kiến phải được thực hiện với nội dung, tiêu chí, đối tượng cụ thể, thiết thực về những vấn đề đang được doanh nghiệp quan tâm khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính; phản ánh khách quan tình hình hoạt động cũng như những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Kết quả khảo sát, điều tra lấy ý kiến phải được tổng hợp, phân tích, đánh giá đầy đủ, khách quan, minh bạch để báo cáo lãnh đạo thành phố; đồng thời là căn cứ để các Sở, ngành, UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố tiếp thu ý kiến góp ý của nhà đầu tư, doanh nghiệp, từ đó đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả; tiếp tục phát huy những mặt đã làm được và nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng điều hành của chính quyền các cấp từ thành phố đến các quận, huyện.

Người dân đến làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận Hải An


Kết quả khảo sát, điều tra là một trong những căn cứ để xem xét, so sánh chất lượng điều hành kinh tế của các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của thành phố.

Theo đó, dự kiến các chỉ số thành phần DDCI năm 2020 bao gồm 9 chỉ số đối với khối Sở, ban, ngành và 10 chỉ số đối với khối địa phương: (1) Gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép; (2) Tính minh bạch và ứng dụng công nghệ thông tin; (3) Tính năng động và hiệu lực của hệ thống Sở, ban, ngành và địa phương; (4) Chi phí thời gian thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công; (5) Chi phí không chính thức; (6) Cạnh tranh bình đẳng; (7) Hỗ trợ doanh nghiệp; (8) Thiết chế pháp lý và hiệu quả thực thi chính sách, văn bản pháp luật; (9) Vai trò của người đứng đầu Sở, ban, ngành và địa phương. Riêng khối địa phương đánh giá thêm (10) Chỉ số Tiếp cận đất đai.

Phương án tính điểm xếp hạng DDCI Hải Phòng 2020: Đảm bảo tương đồng, phù hợp với cách tính điểm của các chỉ số thành phần PCI. Đối tượng được đánh giá gồm 23 đơn vị là các sở, ban ngành và 15 đơn vị là UBND các quận, huyện.

Về phạm vi, quy mô khảo sát, điều tra là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang hoạt động, sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng; số lượng phiếu khảo sát thu về dự kiến: 2.500 phiếu. Theo đó, việc khảo sát sẽ được thực hiện thông qua 2 hình thức: Khảo sát chính bằng cách trực tiếp tại doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để xác thực thông tin và kiểm soát chất lượng và Khảo sát trực tuyến.

Về tiến độ triển khai: lựa chọn và thuê đơn vị tư vấn: tháng 10 - 11/2020; chuẩn bị khảo sát: tháng 10 -11/2020; tiến hành và hoàn tất khảo sát DDCI: tháng 11-12/2020; Phân tính kết quả khảo sát, điều tra, tính toán kết quả, xếp hạng, xây dựng báo cáo DCCI của thành phố, công bố kết quả điều tra, chia sẻ kết quả điều tra trên internet: tháng 1- 4/2021.

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện đánh giá DDCI năm 2020 của thành phố Hải Phòng; giao các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện triển khai, phổ biến Kế hoạch này đến các các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc; tuyên truyền, đăng tải các thông tin trên Cổng thông tin thành phần của đơn vị. Đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng, Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố, các Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố tuyên truyền sâu rộng Kế hoạch này đến các thành viên, đồng thời tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các quận, huyện chủ động và nghiêm túc triển khai thực hiện.

Ngọc Lê

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn