UBND thành phố làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ về việc thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên chế

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 20/11, UBND thành phố làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng làm Trưởng đoàn về việc thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên chế tại thành phố Hải Phòng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân tiếp và làm việc với đoàn, cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, UBND thành phố báo cáo kết quả rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế và tinh giản biên chế; kết quả rà soát theo nội dung công văn số 5730/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ; đánh giá thực hiện thí điểm mô hình tổ chức theo Kết luận số 34-KL/TW. Đồng thời, đại diện các sở, ngành, quận, huyện cũng nêu các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Theo đó, về sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính cấp thành phố, thành phố có 21 đơn vị. Đến ngày 30/10/2020, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và Ban Quản lý Khu Kinh tế sắp xếp giảm 19 phòng, chi cục và tương đương. Về cấp huyện hiện có 167 phòng (giảm 6 phòng so với năm 2015). Đối với công tác sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thành phố: giảm 98 đơn vị so với năm 2015, còn 910 đơn vị; có 9 xã, phường sáp nhập, giảm 6 xã, phường. Thực hiện tinh giản biên chế, Hải Phòng thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đến năm 2021 sẽ giảm 10% biên chế theo quy định. Về thực hiện thí điểm mô hình tổ chức theo Kết luận 34 KL/TW, thành phố ban hành quyết định phê duyệt thực hiện thí điểm 4 mô hình cơ quan hợp nhất tại 6 quận, huyện: Hồng Bàng, Dương Kinh, Kiến An, An Dương, An Lão và Kiến Thuỵ…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân tiếp thu ý kiến của đồng chí Thứ trưởng

Sau khi nghe ý kiến trao đổi của các thành viên trong Đoàn kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đề nghị: tiếp tục rà soát, đánh giá việc tổ chức bộ máy bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố thời gian tới; thành phố chỉ đạo thực hiện công tác tinh giản biên chế hằng năm gắn với xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện sắp xếp số lượng biên chế trong các đơn vị sự nghiệp đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đề nghị: thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, chỉ đạo sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo lộ trình, kế hoạch xây dựng, tiến tới hoàn thành chỉ tiêu tinh giản biên chế 10% vào năm 2021. Đối với những vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của UBND thành phố Hải Phòng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận, tiếp thu và giao các bộ phận liên quan tổng hợp, trình Chính phủ xem xét, giải quyết.

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, góp ý của Đoàn công tác và mong muốn Bộ Nội vụ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thành phố Hải Phòng trong việc thực hiện tổ chức bộ máy, cơ cấu vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn