Mặt trận Tổ quốc 05 thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường củng cố, phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế xã hội
(Haiphong.gov.vn) – Sáng 11/12, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Cụm thi đua Mặt trận 05 thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua năm 2023. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, phụ trách Cụm thi đua dự và chỉ đạo Hội nghị.  

Anh-tin-bai

Quảng cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các Ban và Văn phòng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 05 thành phố, cùng các đơn vị liên quan. Về phía thành phố có các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Lê Trí Vũ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.

Anh-tin-bai

Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng phát biểu chào mừng Hội nghị.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đánh giá, năm 2023, MTTQ các cấp của 05 thành phố trực thuộc Trung ương đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của đất nước và mỗi địa phương, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên, chủ động xây dựng chương trình phối hợp, thống nhất hành động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu cũng thông tin thêm một số nét nổi bật về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng trong thời gian qua, đồng thời khẳng định, Hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua năm 2023 là dịp quan trọng để Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương có cơ hội được trao đổi thông tin, chia sẽ kinh nghiệm trong triển khai công tác Mặt trận, nhất là những cách làm hay, mô hình sáng tạo từ thực tiễn để nhân rộng. Đây còn là dịp để các địa phương tăng cường hiểu biết lẫn nhau, gợi mở các cơ hội hợp tác, giao lưu trên các lĩnh vực tiềm năng khác trong tương lai. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ động tiếp thu, lĩnh hội những cách làm hay, mô hình hiệu quả, sáng tạo từ các địa phương, từ đó có những biện pháp, cách thức tổ chức phù hợp, đúng, trúng với thực tiễn tại địa phương.

Anh-tin-bai

Đồng chí Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá tại Hội nghị, trong năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp 05 thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án đổi mới công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, giải pháp của Trung ương, thành phố về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Công tác nắm bắt dư luận Nhân dân được Mặt trận 05 thành phố thực hiện nề nếp, góp phần phản ảnh những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến với Đảng và Nhà nước; kịp thời báo cáo những vấn đề phức tạp nảy sinh với các cơ quan có thẩm quyền; tham mưu giúp cấp ủy, phối hợp với chính quyền cung cấp thông tin, định hướng dư luận, hạn chế tối đa việc phát sinh những điểm nóng, phức tạp ở các địa phương. Cùng với đó, vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các thành phố trong Cụm chú trọng triển khai các kế hoạch, hướng dẫn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các hoạt động giám sát và phản biện xã hội năm 2023; tích cực tham gia góp ý các Dự thảo luật và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các tầng lớp Nhân dân; phối hợp tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt; triển khai kế hoạch phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến tận cơ sở.

Ủy ban MTTQ Việt Nam 05 thành phố cũng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng hoạt động về cơ sở, nâng cao chất lượng các chương trình phối hợp. Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp. Phát huy trí tuệ, năng lực của các vị Ủy viên là nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu tham gia thực hiện Chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam. Các hoạt động an sinh xã hội được quan tâm, nhiệm vụ giảm nghèo đạt kết quả tốt…

Anh-tin-bai

Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng Cao Xuân  Liên bàn giao Cờ đơn vị Cụm trưởng thi đua năm 2024  cho Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ Nguyễn Trung Nhân

Tại Hội nghị, Cụm thi đua Mặt trận 05 thành phố trực thuộc Trung ương cùng thống nhất chương trình phối hợp và hành động năm 2024, theo đó tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động Đối ngoại Nhân dân. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tập trung triển khai các công việc theo tiến độ kế hoạch đã đề ra chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp đảm bảo yêu cầu theo Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thành ủy.

Anh-tin-bai

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, phụ trách Cụm thi đua phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao kết quả nổi bật, toàn diện về các mặt công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam các thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2023. Ủy ban MTTQ Việt Nam các thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, động viên các tầng lớp Nhân dân thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp ý kiến xây dựng Đảng, cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp; giám sát phản biện xã hội, tập hợp ý kiến của nhân dân phản ánh với tổ chức Đảng, cơ quan chức năng giải quyết và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam yêu cầu các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 đã được đề ra, đặc biệt là công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp đảm bảo yêu cầu theo Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chỉ đạo của Thành ủy các địa phương. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đã giải đáp cụ thể, thấu đáo các kiến nghị của các địa phương tại Hội nghị.

Nhân dịp này, Cụm thi đua Mặt trận 05 thành phố trực thuộc Trung ương bình xét, đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Cờ thi đua cho: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Nguyễn Hải – Đàm Thanh

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn