Triển khai hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa có Văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông và UBND các quận, huyện về việc thực hiện Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động bám sát các chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức giới thiệu các bộ sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tới cán bộ quản lý, giáo viên. Tham mưu UBND phê duyệt và ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông phù hợp với điều kiện địa phương; thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa. Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tiêu chuẩn của Hội đồng đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục để xuất lựa chọn sách giáo khoa đúng quy trình, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật; tổng hợp danh mục sách giáo khoa đề xuất của các trường THPT, các phòng giáo dục và đào tạo chuyển giao cho Hội đồng danh mục sách giáo khoa được các cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn.

Ảnh minh họa

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các cơ sở giáo dục phổ thông danh mục sách giáo khoa được UBND thành phố phê duyệt và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa; phối hợp với các nhà xuất bản tiến hành tổ chức các lớp tập huấn sử dụng sách giáo khoa (theo các bộ sách giáo khoa đã lựa chọn) cho 100% giáo viên, cán bộ quản lý các trường, hoàn thành việc tập huấn sử dụng sách giáo khoa trước khi bắt đầu năm học mới.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan báo chí về việc lựa chọn sách giáo khoa, công khai thông tin về các bộ sách giáo khoa Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt, danh mục sách giáo khoa được UBND thành phố phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc công bố danh mục sách giáo khoa đến các cơ sở giáo dục phổ thông chậm nhất 5 tháng trước thời điểm bắt đầu năm học mới.

UBND thành phố giao các cơ quan báo chí thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền về lựa chọn sách giáo khoa, tạo điều kiện cho các bộ sách đều được giới thiệu công khai cho các đơn vị để lựa chọn. Đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng danh mục sách giáo khoa được UBND thành phố phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại thành phố, bao gồm danh mục sách giáo khoa, sách bồi dưỡng, sách tham khảo.

UBND các quận, huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý đề xuất danh mục lựa chọn sách giáo khoa; tổng hợp các kiến nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa từ các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý; bảo đảm nguồn kinh phí, cơ sở vật chất để các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lựa chọn sách giáo khoa.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn