Triển khai các chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu nhiệm vụ phát triển KTXH gắn với Chính quyền số

Kế  hoạch đặt ra mục tiêu, phấn đấu đến năm 2025 tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực của thành phố đạt tối thiểu 10%.  (Cầu Hoàng Văn Thụ chuẩn bị lên đèn. Ảnh: Nguyễn Hồng Phong)

(Haiphong.gov.vn) – Đến năm 2025, 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 sẽ được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số; các cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối chia sẻ trên toàn thành phố; tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt trên 50%…. nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động phát triển của Chính quyền số. Đó là một trong những mục tiêu cơ bản của Kế hoạch Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do UBND thành phố vừa ban hành.

Phấn đấu thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước về chỉ số phát triển Chính quyền số

Theo đó, đến năm 2025, 90% hồ sơ công việc tại cấp thành phố, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). Từng bước chia sẻ dữ liệu của các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế xã hội. Hải Phòng nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước về chỉ số phát triển Chính quyền số. Về phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, mục tiêu đến năm 2025 là kinh tế số chiếm 20% GDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%...

Đến năm 2030, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp 100% trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 100% hồ sơ công việc tại cấp thành phố, 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước)... Hình thành nền tảng dữ liệu và hạ tầng kết nối mạng internet vạn vật (IoT), giảm 30% thủ tục hành chính, mở dữ liệu cho các tổ chức, doanh nghiệp, tăng 30% dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp…Về phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số, mục tiêu đến năm 2030, phổ cập dịch vụ mạng internet băng rộng cáp quang; phổ cập dịch vụ mạng di động 5G; tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 80%...

Ưu tiên triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị

Kế hoạch đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm ưu tiên chuyển đổi số, gồm các giải pháp tạo nền móng chuyển đổi số; phát triển chính quyền số; kinh tế số; phát triển xã hội số và một số lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số như: y tế, giáo dục, tài chính ngân hàng, nông nghiệp, giao thông vận tải, tài nguyên môi trường…

Trong đó, UBND thành phố yêu cầu tập trung phổ biến, quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Người đứng đầu tại các Sở, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp cam kết đổi mới, cho phép thử nghiệm cái mới, ứng dụng công nghệ mới vì mục tiêu phát triển bền vững, liên kết các thành phần khác nhau theo mô hình kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy phát triển công nghiệp sáng tạo trong ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách.

Các quận, huyện chủ động lựa chọn một đơn vị xã, phường, thị trấn để triển khai thử nghiệm công tác truyền thông, phổ biến các kỹ năng số cơ bản cho người dân, bao gồm các kỹ năng cơ bản như: truy cập và sử dụng internet, thư điện tử, mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân…

Thành phố sẽ hình thành hệ thống trung tâm dữ liệu có năng lực tính toán cao, kết nối đồng bộ để phục vụ các hệ thống thông tin của thành phố tin cậy, ổn định, dựa trên công nghệ điện toán đám mây. Triển khai hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia, nền tảng trao đổi định danh và xác thực điện tử trên địa bàn thành phố bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phục vụ giao dịch điện tử giữa người dân với cơ quan nhà nước và các giao dịch điện tử dân sự khác một cách dễ dàng, đơn giản và tiện lợi.

Trâm Bầu

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn