Thông cáo báo chí kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI chiều ngày 15/10/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 179-KH/TU, ngày 03/6/2019 của Thành ủy về tiến độ đại hội các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong 3 ngày (ngày 13, 14, 15 tháng 10 năm 2020) tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Phiên trù bị (từ 08giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 13/10/2020): Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Đoàn thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình Đại hội; Nội quy Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Đoàn Chủ tịch phổ biến một số nội dung của Quy chế Bầu cử trong Đảng; chia tổ thảo luận các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, các văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố. Chiều ngày 13/10/2020, các đồng chí lãnh đạo thành phố, các đồng chí Thành ủy viên, Trưởng các đoàn đại biểu cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dự lễ khởi công, khánh thành các công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội.

Phiên khai mạc (từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 14/10/2020): Đại hội thực hiện các nội dung theo Chương trình đã được thông qua.

Có 350 đại biểu được triệu tập thay mặt cho gần 124.934 đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ trực thuộc. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ khóa XV trình Đại hội và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tiếp tục thảo luận tham gia ý kiến vào Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; Báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận, góp ý tại Đại hội đối với dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và các Văn kiện trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Tại phiên khai mạc Đại hội đã diễn ra Lễ Đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ Hai, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng thưởng cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hải Phòng đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao Huân chương Hồ Chí Minh cho các đồng chí lãnh đạo thành phố đại diện Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hải Phòng.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội. Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao những thành tích trên mọi lĩnh vực của thành phố đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời, Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế đáng lưu tâm nhất trên các lĩnh vực, những vấn đề mà Hải Phòng phải có trách nhiệm đề ra các giải pháp quyết liệt cần khắc phục trong thời gian tới. Thủ tướng nhấn mạnh và chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong nhiệm kỳ tới để Đại hội hoàn thiện Nghị quyết, xây dựng đường lối phát triển thành phố Hải Phòng trong giai đoạn tới theo đúng những định hướng mà Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị đã xác định. Thủ tướng tin tưởng với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chính trị cao, Đại hội sẽ dân chủ, sáng suốt lựa chọn các đồng chí đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, đủ đức đủ tài, dám nghĩ, dám làm, nêu cao trách nhiệm trước Nhân dân thành phố để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI và chọn những đại biểu xứng đáng dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bộ Chính trị tin tưởng Đảng bộ thành phố Hải Phòng tiếp tục đoàn kết, cùng nhau tranh thủ những vận hội mới, với tư duy và tầm nhìn mới, kế thừa những thành tựu to lớn đã đạt được và phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, đề cao phẩm chất đoàn kết, nghĩa tình, năng động, sáng tạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Ðồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ.

Phiên Chính thức (Buổi chiều ngày 14/10/2020, từ 14 giờ đến 17 giờ 30 phút): Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, tiếp tục thảo luận tại hội trường tham gia ý kiến vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố. Kết thúc phiên làm việc buổi chiều ngày 14/10/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Thành ủy; bầu các chức danh Bí thư, Phó bí thư Thành uỷ; bầu Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khoá XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phiên Chính thức (Sáng 15/10/2020, từ 08 giờ đến 10 giờ 20 phút): Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội tiếp tục thảo luận tại Hội trường.

Phiên bế mạc (từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ ngày 15/10/2020): Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI ra mắt Đại hội. Báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu tham gia vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XVI Đảng bộ thành phố. Thông qua Nghị quyết Đại hội. Bế mạc Đại hội.

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020: Đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố trong điều kiện có nhiều thuận lợi cơ bản đó là tình hình kinh tế đất nước tiếp tục phát triển, kinh tế vĩ mô ổn định, Trung ương quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ thành phố. Đồng thời thành phố cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức không nhỏ, đó là sau Đại hội XV Đảng bộ thành phố đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp còn chưa được kiện toàn đầy đủ, hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, nguồn lực đầu tư, môi trường đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu. Bước vào năm cuối của nhiệm kỳ, đại dịch Covid-19 toàn cầu đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội của thành phố. Trong bối cảnh chung đó, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm rất cao, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả toàn diện, vượt bậc trên mọi lĩnh vực, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố. Với ý thức trách nhiệm, tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, Đại hội đã thẳng thắn kiểm điểm, đánh giá những yếu kém, khuyết điểm và chỉ ra nguyên nhân dẫn đến hạn chế, yếu kém, nhất là nguyên nhân chủ quan; đồng thời rút ra một số bài học kinh nghiệm sâu sắc cho nhiệm kỳ tới.

Về chủ đề của Đại hội, mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Chủ đề Đại hội: Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của toàn đảng bộ; phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển bứt phá; cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững vào năm 2030; Khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước.

Mục tiêu tổng quát: Trên cơ sở dự báo tình hình, quán triệt và nắm vững chủ trương, định hướng của Trung ương, Đại hội đã thống nhất xác định mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ tới đó là: Đến năm 2025, thành phố Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm phát triển kinh tế biển, trung tâm du lịch của cả nước; hoàn thành xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị thành phố tại Khu đô thị Bắc sông Cấm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững; có tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo nền tảng vững chắc để trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030

Các chỉ tiêu chủ yếu: Đại hội đã thống nhất quyết nghị 20 chỉ tiêu chủ yếu, bao gồm 10 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, 05 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, 03 chỉ tiêu về môi trường, 02 chỉ tiêu về xây dựng đảng và hệ thống chính trị.

Đại hội đã xác định tiếp tục thực hiện 03 đột phá chiến lược cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới:

Ba đột phá chiến lược:

(1) Xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị Hải Phòng mang đặc trưng, bản sắc riêng của thành phố cảng biển. Bố trí nguồn lực hợp lý để tiếp tục đẩy mạnh chỉnh trang, nâng cấp đô thị trung tâm, nhất là các khu đô thị dọc theo hai bờ các dòng sông chảy qua nội đô như sông Tam Bạc, sông Cấm, sông Hạ Lý, sông Lạch Tray, tạo thành các cảnh quan, công trình công cộng phúc lợi xã hội. Cơ bản hoàn thành đầu tư các công trình, dự án lớn trong quy hoạch phát triển không gian đô thị theo 03 hướng đột phá (Bắc sông Cấm, Cát Hải - Cát Bà, Đồ Sơn và ven sông Lạch Tray). Song song với việc tập trung đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội, triển khai các thủ tục pháp lý để chuyển đổi huyện Thủy Nguyên thành thành phố trực thuộc thành phố, huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận trước năm 2025; chuyển đổi huyện Kiến Thụy thành đơn vị hành chính quận trước năm 2030.

(2) Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, triển khai quyết liệt các thủ tục đầu tư, nhất là giải phóng mặt bằng, sẵn sàng các điều kiện để thu hút làn sóng đầu tư mới chuyển dịch đến Việt Nam mà Hải Phòng là địa phương có nhiều lợi thế, ưu tiên phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường để Hải Phòng trở thành một trung tâm công nghiệp lớn của đất nước.

(3) Phát triển Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế. Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn về phát triển hạ tầng du lịch đã và đang được triển khai trên địa bàn Đồ Sơn, Cát Hải - Cát Bà, đảo Vũ Yên. Tiếp tục thu hút các nhà đầu tư lớn để triển khai các dự án du lịch, trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp theo quy hoạch đã được phê duyệt. Hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố gắn với biển đảo, các di tích lịch sử, văn hóa, phấn đấu đến năm 2025, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo đúng định hướng tại Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị.

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, Đại hội nhất trí thông qua các nhóm nhiệm vụ (có 10 nhiệm vụ, giải pháp), giải pháp chủ yếu, cụ thể:

(1) Tiếp tục thực hiện chủ trương tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển, huy động tối đa các nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển

(2) Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế trên cơ sở phát triển 03 trụ cột kinh tế chủ yếu: công nghiệp công nghệ cao; cảng biển, logistics; du lịch, thương mại

(3) Xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị Hải Phòng mang đặc trưng, bản sắc riêng của thành phố cảng biển và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại tạo động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố

(4) Đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phù hợp với quá trình đô thị hóa

 (5) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

(6) Xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế của vùng Duyên hải Bắc Bộ; trọng điểm phát triển khoa học - công nghệ biển của cả nước

(7) Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân

(8) Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo quốc gia; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế và liên kết vùng

 (9) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền

(10) Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Đã có hơn 87.950 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trong đó tại đại hội các chi, đảng bộ và 35 đảng bộ trực thuộc Thành ủy có hơn 13.208 lượt ý kiến của đại biểu đại hội tham gia góp ý. Tại Đại hội, có 65 lượt ý kiến tham gia vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và 84 lượt ý kiến tham gia vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Đại hội có tổng số 41 tham luận, trong đó có 12 tham luận trình bày tại Hội trường góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Đại hội đã bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI:

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

 1.  

LÊ VĂN THÀNH

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ khóa XV, Chủ tịch HĐND thành phố

 1.  

NGUYỄN VĂN TÙNG

Phó Bí thư Thành ủy khóa XV, Chủ tịch UBND thành phố

 1.  

ĐỖ MẠNH HIẾN

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

 1.  

CAO XUÂN LIÊN

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố

 1.  

LÊ KHẮC NAM

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV, Phó Chủ tịch UBND thành phố

 1.  

PHẠM VĂN HÀ

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

 1.  

ĐẶNG BÁ CƯỜNG

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV, Trưởng Ban Nội chính Thành uỷ

 1.  

ĐÀO KHÁNH HÀ

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

 1.  

VŨ THANH CHƯƠNG

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV, Giám đốc Công an thành phố

 1.  

NGUYỄN MINH QUANG

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự thành phố

 1.  

LÊ NGỌC TRỮ

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV, Giám đốc Sở Tài chính

 1.  

BÙI ĐỨC QUANG

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố 

 1.  

NGUYỄN ĐÌNH CHUYẾN

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Phó Chủ tịch UBND thành phố

 1.  

NGUYỄN HOÀNG LONG

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Chánh Văn phòng Thành ủy

 1.  

TỐNG VĂN BĂNG

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố

 1.  

ĐÀO PHÚ THÙY DƯƠNG

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Thành Đoàn

 1.  

NGUYỄN ANH TUÂN

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Giám đốc Sở Ngoại vụ

 1.  

NGUYỄN ĐỨC THỌ

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Giám đốc Sở Giao thông vận tải

 1.  

PHÙNG VĂN THANH

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Giám đốc Sở Xây dựng

 1.  

PHẠM VĂN THÉP

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 1.  

LÊ TRÍ VŨ

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

 1.  

ĐOÀN VĂN RỸ

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hải Phòng

 1.  

PHẠM ĐỨC TUYÊN

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố

 1.  

ĐÀO TRỌNG ĐỨC

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền

 1.  

LÊ TRUNG KIÊN

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Quận ủy Lê Chân

 1.  

NGUYỄN VĂN TUẤN

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Quận ủy Hải An

 1.  

BÙI THỊ HỒNG VÂN

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đồ Sơn

 1.  

LÊ ANH QUÂN

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Dương

 1.  

PHẠM VĂN LẬP

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên

 1.  

VŨ DUY TÙNG

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Lão

 1.  

ĐỖ XUÂN TRỊNH

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kiến Thụy

 1.  

NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiên Lãng

 1.  

PHẠM QUỐC KA

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo

 1.  

TRẦN QUANG TƯỜNG

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ

 1.  

PHẠM XUÂN THANH

Ủy viên Thành ủy khóa XV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố

 1.  

ĐẶNG ĐÔNG ANH

Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

 1.  

PHẠM NGỌC DƯƠNG

Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

 1.  

VŨ THỊ KIM LIÊN

Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố

 1.  

PHẠM TUYÊN DƯƠNG

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP

 1.  

TRẦN THU HƯƠNG

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND thành phố

 1.  

PHẠM HƯNG HÙNG

Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND thành phố

 1.  

LÃ THANH TÂN

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp

 1.  

TRẦN VIỆT TUẤN

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

 1.  

NGUYỄN THỊ THU

Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ

 1.  

LÊ QUỐC TIẾN

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 1.  

TRẦN ANH CƯỜNG

Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế

 1.  

PHẠM VĂN TUẤN

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng

 1.  

BÙI HÙNG THIỆN

Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra thành phố

 1.  

PHẠM VĂN KHANH

Bí thư  Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Kiến An

 1.  

ĐÀO VĂN NINH

Bí thư Quận ủy Dương Kinh

 1.  

PHẠM QUANG HIỂN

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cát Hải

 1.  

TRẦN THỊ QUỲNH TRANG

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố

 1.  

TRẦN VĂN TOAN

Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xi Măng Vicem Hải Phòng

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, lần thứ Nhất đã bầu Ban Thường vụ Thành uỷ khóa XVI gồm 15 đồng chí:

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

 1.  

 LÊ VĂN THÀNH

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ khoá XV, Chủ tịch HĐND thành phố

 1.  

NGUYỄN VĂN TÙNG

Phó Bí thư Thành ủy Khóa XV, Chủ tịch UBND thành phố

 1.  

CAO XUÂN LIÊN

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố

 1.  

ĐỖ MẠNH HIẾN

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khoá XV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy khóa XV

 1.  

ĐẶNG BÁ CƯỜNG

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khoá XV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy

 1.  

ĐÀO KHÁNH HÀ

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khoá XV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ

 1.  

VŨ THANH CHƯƠNG

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khoá XV, Giám đốc Công an thành phố

 1.  

NGUYỄN MINH QUANG

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khoá XV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thành phố

 1.  

LÊ NGỌC TRỮ

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khoá XV, Giám đốc Sở Tài chính

 1.  

NGUYỄN ĐÌNH CHUYẾN

Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố

 1.  

ĐÀO TRỌNG ĐỨC

Ủy viên Thành ủy, Bí thư  Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền

 1.  

LÊ TRUNG KIÊN

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Lê Chân

 1.  

PHẠM VĂN LẬP

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên

 1.  

LÊ ANH QUÂN

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Dương

 1.  

LÊ TRÍ VŨ

Ủy viên Thành ủy, Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, lần thứ Nhất đã bầu Ban Thường vụ Thành uỷ khóa XVI gồm 15 đồng chí:

Hội nghị đã bầu đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy khóa XV, Chủ tịch HĐND thành phố tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Thành uỷ khoá XVI.

Hội nghị đã bầu 02 Phó Bí thư Thành uỷ khoá XVI, gồm các đồng chí:

(1) Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy khóa XV, Chủ tịch UBND thành phố

(2) Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy khóa XV.

Hội nghị đã bầu Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ khoá XVI gồm 09 đồng chí:

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

 1.  

 NGUYỄN ĐÌNH CHUYẾN

UVBTVTU khóa XVI, Phó Chủ tịch UBND thành phố

 1.  

ĐẶNG ĐÔNG ANH

UVTU khoá XVI, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ khoá XV

 1.  

NGYỄN HẢI BÌNH

Uỷ viên UBKT Thành uỷ khoá XV

 1.  

PHẠM KHẮC TUYẾN

Uỷ viên UBKT Thành uỷ khoá XV

 1.  

ĐOÀN VĂN ROANH

Uỷ viên UBKT Thành uỷ khoá XV 

 1.  

PHẠM ĐỨC THÁI

Trưởng phòng Nghiệp vụ-Tổng hợp, Cơ quan UBKT Thành ủy

 1.  

VŨ THÀNH TÔ

Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Cơ quan UBKT Thành ủy

 1.  

ĐOÀN PHỤNG TRINH

Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Cơ quan UBKT Thành ủy

 1.  

NGUYỄN THỊ HOÀI GIANG

Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Cơ quan UBKT Thành ủy

Hội nghị đã bầu đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ khoá XVI.

Về bầu cử Đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Sáng 15/10/2020, Đại hội tiến hành bầu cử Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội XIII của Đảng. Kết quả bầu cử Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội XIII của Đảng gồm 23 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Phiên bế mạc Đại hội diễn ra từ 14 giờ ngày 15/10/2020, được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Tại phiên bế mạc, đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố kêu gọi ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Trong suốt thời gian qua, các cơ quan báo chí đã luôn đồng hành, phối hợp tuyên truyền đậm nét trước và trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mong muốn các cơ quan báo chí của Trung ương và thành phố tiếp tục ủng hộ, tích cực tuyên truyền kết quả Đại hội; các hoạt động chào mừng thành công Đại hội cũng như quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố Hải Phòng.

                                                             BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA XVI

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
 • Đang online: 0
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 0
 • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn