Thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù cho Hà Nội nhằm tạo điều kiện cho Thủ đô phát triển mạnh hơn

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 9/6, Quốc hội nghe tờ trình, thảo luận về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội; biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021; dự án Luật Cư trú (sửa đổi)…


Quang cảnh kỳ họp


Về Dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội: Đa số ý kiến đại biểu tán thành với Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội về sự cần thiết ban hành Nghị quyết, góp phần tăng nguồn lực, quyền chủ động trong việc quyết định, sử dụng ngân sách để thực hiện cao nhất các mục tiêu, phương hướng phát triển Thủ đô trong điều kiện mới. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận, cho ý kiến về vấn đề: Về quản lý thu ngân sách nhà nước, gồm: thẩm quyền quyết định bổ sung các khoản phí, lệ phí và tăng mức thu phí, lệ phí; việc cho phép Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội chủ động quyết định dự toán, phân bổ ngân sách phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; việc cho phép thành phố Hà Nội được hưởng (giữ lại) toàn bộ số thu từ sắp xếp, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp... Về quản lý chi ngân sách nhà nước, gồm: việc cho phép HĐND thành phố Hà Nội xem xét, quyết định thực hiện cơ chế sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư; việc sử dụng ngân sách thành phố Hà Nội để hỗ trợ các địa phương, các huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội...

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020: Các đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án. Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã cho ý kiến về: 3 dự án thành phần được chuyển sang hình thức đầu tư công cần phải thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công; về các dự án thành phần được chuyển đổi; về vốn đầu tư công bổ sung cho việc điều chỉnh; về thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư; về trình tự, thủ tục, hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư; về kiểm soát tiến độ thực hiện dự án... Đề nghị Chính phủ có các giải pháp bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng cho các nhà đầu tư đối với các dự án thành phần được phép chuyển đổi.


Đại biểu Nghiêm Vũ Khải, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng phát biểu thảo luận tại Tổ


Đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khẳng định đây là các dự án thực hiện chương trinh mục tiêu quốc gia rất quan trọng của đất nước, theo tinh thần thực hiện Nghị quyết số 88 của Quốc hội, giai đoạn 2021 - 2025 với tổng kinh phí rất lớn. Tuy nhiên, theo đại biểu, quy mô và tầm cỡ của các dự án thì lớn nhưng hồ sơ của các dự án này còn sơ sài. Đại biểu viện dẫn kinh nghiệm bản thân (từng ở cương vị Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIII) và khuyến cáo việc chuẩn bị sơ sài, thiếu bao quát sẽ khó được Quốc hội thông qua. Đại biểu khẳng định sự ủng hộ về chủ trương đối với việc thực hiện các dự án, thông qua đó tạo thêm công ăn việc làm, thêm tăng đầu tư và tăng trưởng GDP. Tuy nhiên do các dự án được thực hiện với kinh phí lớn, cần tuân thủ nghiêm túc Luật Đầu tư công, và phải giao cho Chính phủ hoặc Thủ tướng mới đủ thẩm quyền xem xét, trình Quốc hội xin chủ trương đầu tư chứ không thể giao riêng cho một bộ, ngành nào.

Đại biểu Nghiêm Vũ Khải cơ bản đồng tình với các cơ chế, chính sách đặc thù nêu trong Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội. Các cơ chế áp dụng cho Hà Nội cũng tương tự như áp dụng đối với thành phố Hồ Chí Minh, và các địa phương này cần có các cơ chế đặc thù mới có thể phát triển một cách bứt phá được. Tuy nhiên, trong dự án cần nói cụ thể hơn về nội dung thành phố Hà Nội giúp đầu tư cho các địa phương khác để góp phần hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết trình Quốc hội.


Đại biểu Mai Hồng Hải, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng phát biểu thảo luận tại Tổ


Đại biểu Quốc hội Mai Hồng Hải, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng bày tỏ đồng tình cao việc ban hành Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù cho Hà Nội, nhằm tạo điều kiện cho Thủ đô phát triển mạnh hơn, như: thêm danh mục thuế, lệ phí ngoài Luật Phí và lệ phí đã có; tăng mức, tỷ lệ thu phí, lệ phí ngoài quy định của luật; HĐND thành phố được quyền quyết định các loại phí, lệ phí và trần nợ công... Mục đích của việc trao các cơ chế, chính sách đặc thù này cho Hà Nội nhằm tăng nguồn tiền đầu tư phát triển. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng một số cơ chế, chính sách trong nghị quyết chưa phù hợp, chưa tương xứng, thậm chí chưa bằng so với cơ chế ban hành đối với thành phố Hồ Chí Minh. Đại biểu đề xuất, đầu tư cho Thủ đô Hà Nội cần mang tính toàn diện, cơ chế, chính sách thực sự tạo được đột phá đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Phương Trang

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn