Sở Tài nguyên và Môi trường xác định 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 2/3, đồng chí Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm việc với Sở Tài Nguyên và Môi trường nghe báo cáo về việc triển khai Chuyển đổi số lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Cùng dự có lãnh đạo các sở, đơn vị liên quan.


Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tại cuộc làm việc


Quán triệt Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 417 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và  môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; căn cứ Quyết định của UBND thành phố về việc quyết định kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số tới từng công chức, viên chức, người lao động; đã ban hành và triển khai Kế hoạch của Sở về việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang triển khai 6 dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, môi trường, đó là: Dự án “Tăng cường Quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”; Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quả lý đất đai - giai đoạn I (thực hiện trên địa bàn 4 quận/huyện: Dương Kinh, Đồ Sơn, Cát Hải, Bạch Long Vỹ); Đề án xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thành phố Hải Phòng; Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1/2000 và 1/5000 thành phố Hải Phòng; Dự án Trung tâm điều khiển tích hợp dữ liệu quan trắc môi trường và lắp đặt các trạm quan trắc môi trường tự động giai đoạn 1; Đề án Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn và giám sát biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Sở cũng xác định 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành.


Phó Chủ tịch UBND thành phố tham quan tại bộ phận làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường


Tại cuộc làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng chuyển đổi số thành phố làm cơ sở cho các sở, ngành, địa phương thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực được giao đảm bảo tính đồng bộ, liên kết, thống nhất; kến nghị với các bộ, ngành Trung ương ban hành các chương trình, đề án, dự án; xây dựng cơ chế, chính sách, tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật về chuyển đổi số lĩnh vực tài nguyên và môi trường; hướng dẫn tích hợp, kết nối dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối các cơ sở dữ liệu thành phố, cơ sở dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm chia sẻ dữ liệu, thông tin trong khai thác, sử dụng...


Đồng chí Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại cuộc làm việc


Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Sở và ban hành kế hoạch, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, giao trách nhiệm cho người đứng đầu phòng, đơn vị trực tiếp nêu gương, truyền cảm hứng, quyết liệt chuyển đổi số trong thực thi công vụ; chú trọng đổi mới lề lối, phương thức làm việc, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chuyển đổi số và để thực hiện được thì người đứng đầu đơn vị phải quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên tinh thần phải làm toàn diện, dứt điểm để từ đó nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số. Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý Sở cần triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lớn toàn diện nhằm quản lý hiệu quả lĩnh vực tài nguyên và môi trường, như: cơ sở dữ liệu đất đai, các cơ sở dữ liệu về quan trắc tài nguyên và môi trường, khí tượng - thủy văn; địa chất - khoáng sản... Triển khai các giải pháp thông minh trong quan trắc, giám sát, quản lý, xử lý sự cố môi trường, cảnh báo sớm thiên tai.

Hoàng Tùng

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn