Phát động Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Chủ đề năm 2022

Năm 2022, thành phố phấn đấu sản lượng hàng hóa qua Cảng đạt 168 triệu tấn. (Ảnh minh họa: Nguyễn Hồng Phong)

(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch 140/KH-UBND Phát động phong trào thi đua để thực hiện thắng lợi Chủ đề năm 2022 “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu – Thực hiện Chuyển đổi số”.

Theo nội dung Kế hoạch, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức phát động thi đua trên cơ sở bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu về nhiệm vụ chính trị, phát triển KTXH, QPAN của thành phố, đơn vị và địa phương trong năm 2022. Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 – 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Tập trung vào các chỉ tiêu chủ yếu như: tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010) tăng 13% trở lên so với năm 2021; GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 7.300 USD; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 19% - 20%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 106 ngàn tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 41 ngàn tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội huy động đạt 200 ngàn tỷ đồng; sản lượng hàng hóa qua Cảng đạt 168 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu đạt 31 tỷ USD; thu hút khách du lịch đạt khoảng 4,53 triệu lượt khách; 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thu hút 2,5 – 3,0 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)…Theo đó, căn cứ vào đặc thù của địa phương, đơn vị tổ chức phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, giải quyết những vấn đề trọng tâm cấp bách, những nổi cộm, khó khăn…

Phong trào thi đua thực hiện xuyên suốt từ nay đến hết tháng 12/2022, trong đó phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và người đứng đầu đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa cấp ủy Đảng, Chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Đoàn thể chính trị xã hội…Mặt khác, phong trào thi đua phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên và liên tục, có trọng tâm trọng điểm, nội dung thiết thực, tiêu chí cụ thể, khen thưởng đúng đối tượng, đúng thành tích, đảm bảo nguyên tắc công khai, khách quan.

Trâm Bầu

 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn