Kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 19/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố, Kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.


Đồng chí Trần Văn Phương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời chất vấn tại Kỳ họp


Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu HĐND thành chất vấn đồng chí Trần Văn Phương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường một số vấn đề liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; một số vụ việc vi phạm đất đai trên địa bàn thành phố; về quản lý đất bãi bồi ven sông, ven biển; một số tổ chức trên địa bàn quận Ngô Quyền chậm đưa đất được giao vào sử dụng; giao đất cho một số hộ dân thuộc dự án đường Ngã 5 sân bay Cát Bi...

Qua nghe phần chất vấn và trả lời chất vất của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá: Liên quan đến nội dung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng chí Giám đốc Sở đã trả lời cụ thể, thể hiện được quyết tâm cao của ngành Tài nguyên và Môi trường trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các giải pháp đưa ra cũng đã đạt được những hiệu quả nhất định trong thời gian qua, nhất là gần đây ngành cũng đã quan tâm thực hiện được việc đối thoại trực tiếp với nhân dân, đây là cách làm đổi mới, sáng tạo. Tuy nhiên, vấn đề cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay vẫn còn nhiều ý kiến, kiến nghị bức xúc trong Nhân dân và cử tri thành phố. Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính chưa triệt để, chậm áp dụng công nghệ số; vẫn còn tình trạng một số cán bộ, công chức gây phiền hà, sách nhiễu. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn sai sót, kéo dài thời gian, luân chuyển hồ sơ xử lý giữa các cơ quan liên quan còn chậm.


Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập phát biểu tại phiên chất vấn


Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị đồng chí Giám đốc Sở tập trung vào một số giải pháp. Về giải pháp trước mắt, cần chấn chỉnh toàn ngành, nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ ở lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, nhất là người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở; tăng cường việc cải cách thủ tục hành chính, phải đi vào thực chất trên cả 3 lĩnh vực: giảm thời gian, giảm giấy tờ, giảm chi phí; nhất là việc công khai hoá thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu Sở, Chủ tịch UBND các quận, huyện với nhân dân về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về giải pháp lâu dài, phải khẩn trương triển khai đề án tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn thành phố xong trước năm 2025; thực hiện kế hoạch chuyển đổi số toàn ngành Tài nguyên và Môi trường; tiến hành giải quyết thủ tục hành chính của ngành cấp độ 4 trên môi trường số trong năm 2022.

Về một số vụ việc vi phạm đất đai trên địa bàn thành phố, đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo: các quy định của Pháp luật về quản lý đất nông nghiệp đã xác định rõ trách nhiệm các cấp, các ngành; thực trạng quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố còn nhiều phức tạp ở nhiều nơi; phát hiện, xử lý các vi phạm còn chưa kịp thời, triệt để. Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị đồng chí Giám đốc Sở tham mưu UBND thành phố chỉ đạo: Rà soát, thống kê, phân loại các trường hợp vi phạm trên địa bàn thành phố? Phân loại theo các hình thức vi phạm? Các loại công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp? Đề xuất các gải pháp giải quyết cụ thể để xử lý triệt để. Làm rõ trách nhiệm giải quyết, xử lý thuộc về cấp/ngành nào ? Trước mắt, Sở chủ trì cùng các ngành, địa phương báo cáo thực trạng vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố đề xuất Thành ủy, UBND thành phố hướng giải quyết; tránh khiếu kiện phức tạp; tăng thu ngân sách nhà nước, bảo vệ quỹ đất nông nghiệp.


Đại biểu HĐND thành phố chất vấn tại Kỳ họp


Về quản lý đất bãi bồi ven sông, ven biển, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá nội dung trả lời của đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã nêu được các vấn đề về quỹ đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn thành phố hiện nay, đồng thời cũng đề cập được một số giải pháp quản lý lâu dài; nêu rõ thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước về loại đất này. Tuy nhiên, đối với nội dung chất vấn mà đại biểu quan tâm, phần trả lời của đồng chí Giám đốc Sở còn một số nội dung chưa đề cập đến. Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND thành phố chỉ đạo: Rà soát thực trạng quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển: diện tích; thực trạng quản lý, sử dụng.; những tồn tại hiện nay. Trách nhiệm quản lý đất bãi bồi ven sông, ven biển. Giải pháp thực hiện trước mắt, lâu dài trong thời gian tới để khắc phục các tồn tại hiện nay. Thực hiện đảm bảo tiến độ theo TT 09/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về một số tổ chức trên địa bàn quận Ngô Quyền chậm đưa đất được giao vào sử dụng, đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo thực trạng 15 dự án trên địa bàn quận Ngô Quyền chậm đưa đất vào sử dụng trong nhiều năm và có các hướng giải quyết những tồn tại hiện nay. Tình trạng các dự án được giao đất nhưng chậm đưa vào sử dụng trong thời gian qua trên địa bàn thành phố khá nhiều. Thực hiện Nghị quyết 06 năm 2016 của HĐND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã rất tích cực thực hiện, báo cáo UBND thành phố thu hồi, huỷ bỏ 88 Dự án, thu nộp ngân sách hàng tỷ đồng. Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, báo cáo thành phố thu hồi đất, mở rộng phạm vi đối tượng thu hồi và có những kết quả cụ thể trong thời gian tới. Đối với 15 dự án chậm đưa đất được giao vào sử dụng trên địa bàn quận Ngô Quyền, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có tiến độ, giải pháp cụ thể cho từng dự án, tránh lãng phí đất đai, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, sinh hoạt của người dân.


Đại biểu HĐND thành phố chất vấn tại Kỳ họp


Liên quan đến giao đất cho một số hộ dân thuộc dự án đường Ngã 5 sân bay Cát Bi, đồng chí Giám đốc Sở đã nêu những tồn tại, vướng mắc liên quan đến vấn đề này và đưa ra một số giải pháp trong thời gian tới, tuy nhiên chưa có tiến độ khắc phục cụ thể. Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thành phố, các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn và có tiến độ cụ thể giao đất cho các hộ dân để nhân dân biết và phối hợp thực hiện.


Đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng trả lời chất vấn tại Kỳ họp


Đại biểu HĐND thành phố chất vấn đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng một số nội dung liên quan đến: về vấn đề ngập lụt khu vực nội thành; quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và quy hoạch; một số khu tái định cư trên địa bàn quận Hải An đã có dân về ở nhưng chưa có hệ thống cấp nước và điện chiếu sáng; về việc ảnh hưởng đến 144 hộ dân của một số phường thuộc quận Lê Chân khi thực hiện dự án cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường thành phố; vận hành hệ thống điện chiếu sáng của chương trình nông thôn mới kiểu mẫu:

Qua nghe chất vấn và phần trả lời chất vấn của Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập đánh giá, về vấn đề ngập lụt khu vực nội thành, đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng đã có báo cáo về tình trạng ngập lụt khu vực nội thành do nước mưa và nước thủy triều hiện nay, đưa ra các nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng tham mưu UBND thành phố chỉ đạo có giải pháp chi tiết như: Rà soát, lắp các hệ thống van ngăn triều để hạn chế ngập lụt khu vực nội thành, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa năm 2023; có giải pháp và tiến độ thực hiện cụ thể để ngăn nước thuỷ triều tràn qua tường kè và thấm qua mái kè đã xuống cấp; hoàn thiện dự án thoát nước mưa, nước thải thành phố vốn vay JICA để bàn giao đưa vào sử dụng trong quí III năm 2022; vận hành, khơi thông, sửa chữa thường xuyên, kịp thời để nâng cao tối đa năng lực tiêu thoát nước của các hệ thống hạ tầng hiện có; tiếp tục đề xuất các dự án chỉnh trang các sông trong khu vực nội thành để nâng cao cốt đường, có hệ thống tường kè, cống ngăn triều chống ngập lụt. Về giải pháp thổng thể, cần hoàn thiện việc quy hoạch, xây dựng kế hoạch tổng thể nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước cho thành phố giai đoạn từ nay đến năm 2025.


Quang cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn


Đối với quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và quy hoạch, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá, thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, Sở Xây dựng đã tham mưu cho thành phố các giải pháp để tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và quy hoạch. Sở đã phối hợp với các sở ngành, địa phương phát hiện và chỉ đạo khắc phục nhiều vụ việc vi phạm về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, một số vụ việc phức tạp chưa được phát hiện sớm và khắc phục kịp thời như phản ánh của một số đại biểu. Các vi phạm trên có một phần trách nhiệm của Sở xây dựng và thanh tra xây dựng. Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương rà soát các vi phạm về trật tự xây dựng và quy hoạch xây dựng để đề xuất với UBND thành phố chỉ đạo khắc phục. Đồng thời chỉ đạo thanh tra chuyên ngành phối hợp với thanh tra các ngành và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra, sớm phát hiện, ngăn chặn và khắc phục các vi phạm về trật tự xây dựng và quy hoạch xây dựng.

Về một số khu tái định cư trên địa bàn quận Hải An đã có dân về ở nhưng chưa có hệ thống cấp nước và điện chiếu sáng, Sở Xây dựng xác định đây là tồn tại từ nhiều năm trước để lại. Nguyên nhân do hồ sơ thiết kế, thi công trước đây không có hệ thống này. Sở Xây dựng xác định nguyên nhân chủ quan có một phần trách nhiệm của Sở trong quá trình thẩm định không phát hiện và kiến nghị vấn đề này. Sở Xây dựng đã tiếp thu ý kiến các đại biểu. Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng rà soát, kiểm tra và tham mưu UBND thành phố chỉ đạo quận Hải An và các cơ quan liên quan khắc phục tình trạng này và hoàn thành chậm nhất trong năm 2023.


Đại biểu HĐND thành phố chất vấn tại Kỳ họp


Về việc ảnh hưởng đến 144 hộ dân của một số phường thuộc quận Lê Chân khi thực hiện dự án cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường thành phố. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, đây là tồn tại từ năm 2016. Trong quá trình thi công xây dựng trước đây đã làm ảnh hưởng đến một số hộ dân. Chủ đầu tư và đơn vị thi công đã có phương án giải quyết nhưng chưa được người dân chấp thuận. Hiện nay Sở Xây dựng đang chỉ đạo Chủ đầu tư, đơn vị thi công phối hợp với chính quyền các địa phương để vận động nhân dân, đồng thời rà soát phương án hỗ trợ ảnh hưởng để khắc phục tồn tại này. Sở Xây dựng cam kết hoàn thành trong năm 2022.

Liên quan đến vận hành hệ thống điện chiếu sáng của chương trình nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, hầu hết các hệ thống chiếu sáng (trừ huyện Cát Hải) chưa có cơ chế quản lý vận hành, nên mặc dù thành phố có tiền, có cơ chế nhưng hệ thống điện chiếu sáng ở các xã sau khi hoàn thành chưa được vận hành phục vụ người dân, đúng như phản ánh của đại biểu. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Xây dựng đã có hướng dẫn các huyện đề xuất phương án quản lý vận hành các hệ thống điện chiếu sáng nông thôn. Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, đôn đốc các địa phương hoàn thiện các thủ tục để đưa vào hoạt động các hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu đã hoàn thành để phục vụ nhân dân trong năm 2022. Đồng thời sẽ vận hành ngay các hệ thống điện chiếu sáng ngay sau khi nghiệm thu công trình hoàn thành trong thời gian tới.

Về đảm bảo an toàn tại các hồ nước, kênh nước khu vực nội thành, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, cử tri tại các kỳ họp trước, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND thành phố xây dựng phương án lắp đặt hệ thống lan can để đảm bảo an toàn tại các hồ nước, kênh nước khu vực nội thành. Tại kỳ họp này UBND thành phố trình HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình này. Sở Xây dựng cam kết sẽ hoàn thành các công trình trong năm 2023. Tuy nhiên, xét quy mô, tính cấp thiết của công trình, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng áp dụng các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các công trình, đảm bảo an toàn cho người dân trước mùa mưa bão năm 2023.


Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn tại Kỳ họp


Đại biểu HĐND thành phố chất vấn đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về một số nội dung liên quan đến: giải ngân vốn đầu tư công; dự án Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Cầu Rào 2; xây dựng cơ sở hạ tầng một số trường học trên địa bàn thành phố; điều chỉnh Chủ trương đầu tư quá nhiều; giải quyết nợ đọng vốn xây dựng; chương trình xây dựng công viên cây xanh...

Qua nghe chất vấn và phần trả lời chất vấn của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá, liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt tỷ lệ rất cao (đạt 98,6%). Để có kết quá đó có sự đóng góp rất quan trọng của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc tham mưu phân bổ vốn đầu tư công và giám sát đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Năm 2022, HĐND thành phố giao vốn đầu tư công cho các chương trình dự án rất sớm (ngay từ đầu tháng 12/2021), nhưng kết quả giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm chưa đạt tiến kế hoạch năm 2022. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo những nguyên nhân khách quan và chủ quan; đồng thời xác định trách nhiệm cụ thể của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở ngành và các địa phương đơn vị có liên quan. Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã có các giải pháp khắc phục tình trạng trên. Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND thành phố chỉ đạo: Thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra; tập trung chỉ đạo giải ngân ngay từ sớm; có giải pháp điều hành linh hoạt hơn để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phục vụ việc phát triển chung của thành phố. Phấn đấu năm 2022, giải ngân hết vốn đầu tư công, ít nhất cũng đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công như năm 2021.


Đại biểu HĐND thành phố chất vấn tại Kỳ họp


Về Dự án Khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Cầu Rào 2, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẳng định đây là dự án kéo dài nhiều năm, hiện còn dở dang chưa hoàn thành. Nguyên nhân chậm triển khai Dự án có trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra một số giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể: đóng dự án cũ và đề xuất triển khai một số dự án đầu tư một số công trình cần thiết của Dự án cũ; gồm: đường giao thông, nút giao thông Quán Mau, các ngõ kết nối, hệ thống thoát nước… Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm báo cáo, đề xuất với UBND thành phố nội dung điều chỉnh Dự án, có lộ trình cụ thể khắc phục tình trạng trên để thông báo cho nhân dân trong vùng Dự án biết và phối hợp thực hiện, sớm khắc phục tình trạng ngập úng cho người dân trong khu vực Dự án.

Đối với xây dựng cơ sở hạ tầng một số trường học trên địa bàn thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra một số tồn tại, nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị và hướng khắc phục các tồn tại về đầu tư cơ sở hạ tầng tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo: Hoàn thiện các công trình dở dang của Trường PTTH chuyên Trần Phú và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2022. Có kế hoạch tiếp tục triển khai công trình còn lại theo quy hoạch đã được phê duyệt. Hoàn thiện các công trình dở dang của Trường Đại học Hải Phòng và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2022, 2023. Sớm khởi công Dự án xây dựng Trường Cao đẳng công nghiệp trong năm 2022 và đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành công trình theo đúng chủ trương đầu tư đã được HĐND thành phố quyết nghị.


Đại biểu HĐND thành phố chất vấn tại Kỳ họp


Đối với điều chỉnh Chủ trương đầu tư quá nhiều, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo về những tồn tại, nguyên nhân của tồn tại và đưa ra các giải pháp khá đầy đủ, khoa học, khả thi. Thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trực tiếp hoặc tham gia thực hiện khá tốt các giải pháp này; như: Cầu Nguyễn Trãi sau thẩm định tổng mức đầu tư giảm gần 25%. Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục triển khai các giải pháp có hiệu quả trên thực tế. Trong đó, tập trung các giải pháp: Khắc phục tình trạng Dự án triển khai dở dang, kéo dài, dẫn đến giá và chính sách thay đổi, làm tăng tổng mức đầu tư. Đầu tư các Dự án mang tính dứt điểm, không dàn trải. Nâng cao trách nhiệm của cơ quan thẩm định Dự án (Hội đồng thẩm định hoặc Sở ngành được giao nhiệm vụ), chủ đầu tư, tư vấn Dự án. Khắc phục tình trạng: cố tình nâng cao giá trị Tổng mức đầu tư để không phải điều chỉnh Dự án; hoặc cố tình hạ tổng mức đầu tư để dễ được xem xét chấp thuận dẫn đến phải điều chỉnh dự án nhiều lần, làm ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư công của cả thành phố.

Về giải quyết nợ đọng vốn xây dựng, đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo thực trạng và giải pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bàn vừa phù hợp quy định, vừa quản lý chặt chẽ nguồn vốn ngân sách thành phố. Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính đôn đốc các Chủ đầu tư hoàn thiện việc xây dựng và các thủ tục đầu tư; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các Chủ đầu tư về thủ tục để quyết toán và thanh toán số vốn còn lại cho các Dự án. Đối với các Dự án dở dang phải dừng thực hiện, cần xác định trách nhiệm trả nợ của ngân sách thành phố và vốn để thực hiện tiếp các hạng mục cần thiết.

Liên quan đến chương trình xây dựng công viên cây xanh, đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo nguyên nhân dẫn đến việc triển khai chương trình bị chậm tiến độ; xác định nguyên nhân chính do phải thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định. HĐND thành phố đã ban hành nghị quyết, trong đó để rút ngắn thời gian, HĐND thành phố đã uỷ quyền cho UBND thành phố phê duyệt Chủ trương đầu tư các công viên cây xanh. Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND thành phố chỉ đạo: đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư để khởi công xây dựng 33 công viên cây xanh trong năm 2022 và 2023 theo đúng Nghị quyết của HĐND thành phố đã ban hành.


Đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tổng kết phần chất vấn và trả lời chất vấn


Phát biểu tổng kết phần chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, sau 1/2 ngày diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đã có 13 đại biểu chất vấn đối với 3 đồng chí Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư. Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tập trung vào những vấn đề được đông đảo cử tri, Nhân dân và các đại biểu HĐND thành phố quan tâm. Phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn. Các vị đại biểu HĐND thành phố đặt các câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, trên cơ sở tiếp thu, tổng hợp từ các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân thành phố quan tâm.

Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá, các đồng chí Giám đốc: Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư đều trả lời chất vấn cơ bản đáp ứng yêu cầu, thể hiện sự nghiêm túc, nắm chắc công việc, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm của mình, ngành mình; giải đáp, thông tin được nhiều nội dung. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề phức tạp, các đồng chí Giám đốc Sở chưa có câu trả lời thích đáng, chưa có tiến độ khắc phục cụ thể. Chủ toạ đã có kết luận riêng, đánh giá và nhấn mạnh những nội dung các đồng chí Giám đốc các Sở cần tập trung thực hiện.

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các đồng chí Giám đốc Sở tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận chất vấn và báo cáo kết quả tại Kỳ họp sau. Trong đó, nhiều việc một ngành không thể thực hiện được, đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị phối hợp để triển khai kịp thời, có kết quả cụ thể. Các vấn đề chất vấn hôm nay sẽ được tiếp tục xem xét, tái chất vấn (nếu cần thiết) tại các kỳ họp tới để xem xét việc thực hiện cam kết của các đồng chí Giám đốc Sở.

Hoàng Tùng - Đàm Thanh

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn