Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục Hải Phòng

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa ban hành Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 16/10/2020 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục Hải Phòng.

Theo đó, các cấp, các ngành, các cơ sở giáo dục trong thành phố tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu: Thực hiện rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục trong toàn thành phố; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn trường học; công tác giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên; định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông. 

Học sinh trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng tại Lễ khai giảng năm học 2020-2021 - Ảnh minh họa

 

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo; đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo; tăng cường hội nhập quốc tế; tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

UBND thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị giáo dục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này; định kỳ báo cáo UBND thành phố về kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để thực hiện.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo để đưa tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách và hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo; triển khai các chương trình, đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục và đào tạo.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ thực hiện việc giao kế hoạch giao chỉ tiêu biên chế, cân đối ngân sách và nguồn lực đảm bảo các điều kiện cần thiết để ngành giáo dục và đào tạo, các địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học.

Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường quan tâm tạo điều kiện về quỹ đất dành cho các cơ sở giáo dục. Sở Y tế triển khai các hoạt động y tế trường học và phòng chống các dịch bệnh trong học đường. Sở Văn hoá Thể thao phối hợp triển khai các cuộc thi văn nghệ, thể thao. Sở Khoa học và Công nghệ triển khai, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo để các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên hoạt động có hiệu quả. Công an thành phố chỉ đạo ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học, tuyên truyền, giáo dục và tổ chức thực hiện Luật An toàn giao thông trong các trường học; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho thầy và trò.

Chủ tịch UBND các quận, huyện tập trung chỉ đạo các ngành chức năng và UBND xã, phường, thị trấn thực hiện tốt Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục và Chỉ thị này; tăng cường trách nhiệm và đấy mạnh sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại địa phương, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các ban, ngành, đoàn thể thành phố theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị tăng cường các hoạt động phối hợp thực hiện nhiệm vụ năm học và tạo điều kiện để sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thành phố tiếp tục phát triển.

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn