Quận Lê Chân: 12/12 phường hoàn thành lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính phường trên địa bàn quận giai đoạn 2023 - 2025

(Haiphong.gov.vn) - Với tinh thần chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính phường trên địa bàn quận, UBND quận và sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, 12/12 phường trên địa bàn quận Lê Chân đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 theo đúng tiến độ đề ra.

Đồng chí Trần Thu Hương, Bí thư Quận ủy kiểm tra việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường tại một số phường trên địa bàn quận.

Cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền trong Nhân dân về chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển; đảm bảo hoàn thiện thể chế, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả; nâng cao đời sống Nhân dân; đảm bảo quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội và đảm bảo theo tinh thần chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Thường trực HĐND quận giám sát việc lấy ý kiến của cử tri và tổ chức kỳ họp HĐND phường về phương án sắp xếp, sáp nhận đơn vị hành chính phường giai đoạn 2023 - 2025 .

Việc niêm yết danh sách cử tri và tài liệu tuyên truyền về sắp xếp đơn vị hành chính phường trên địa bàn quận được triển khai kịp thời, theo đúng tiến độ, đảm bảo theo quy định. 12/12 phường thành lập các tổ công tác tại 105 Tổ dân phố, phân công cán bộ, công chức bám sát cơ sở, kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các thành viên tổ công tác lấy ý kiến cử tri. Do công tác triển khai nghiêm túc, bài bản và chuẩn bị chu đáo về nhân lực, trang thiết bị, địa điểm đến cơ sở vật chất... nên việc lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính phường trên địa bàn các phường diễn ra thuận lợi. 

Lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính phường tại các hộ gia đình.

Đến hết ngày 30/3/2024, trên địa bàn 12 phường thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri với tỷ lệ cử tri đồng thuận và kết quả cao. Việc lấy ý kiến cử tri được thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ về thời gian và trình tự, bằng hình thức đến từng hộ gia đình phát phiếu lấy ý kiến. Các phường đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri và kịp thời báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về UBND quận để tổng hợp báo cáo thành phố. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương triển khai các bước tiếp theo, đó là HĐND các phường và HĐND quận tổ chức Kỳ họp chuyên đề để thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính phường giai đoạn 2023 - 2025 đảm bảo đúng trình tự, đúng quy định.

Hoàng Tùng
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn