Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 10/03/2022 15:50

Cho phép thử nghiệm hoạt động trở lại đối với các đơn vị chiếu phim, các rạp chiếu phim trên địa bàn thành phố

(Haiphong.gov.vn) – Vừa qua, UBND thành phố Hải Phòng đã có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở Văn hóa và Thể theo về việc cho phép thử nghiệm hoạt động trở lại đối với các đơn vị chiếu phim, các rạp chiếu phim trên địa bàn thành phố; đồng thời, yêu cầu các đơn vị, các rạp chiếu phim thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các nội dung đã cam kết.

Cũng tại văn bản, UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì cùng Sở Y tế, Công an thành phố và các cơ quan liên quan hướng dẫn, giám sát các đơn vị, các rạp chiếu phim thực hiện việc thử nghiệm hoạt động trở lại đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 của trung ương và thành phố; báo cáo thành phố kết quả hoạt động thử nghiệm; căn cứ diễn biến dịch bệnh trên địa bàn thành phố, kịp thời đề xuất điều chỉnh đối với hoạt động thử nghiệm trở lại của các rạp chiếu phim (nếu có).

Hồng Nhung

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn