image advertisement
Tổng số: 60
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
12/TB-HĐPHPBGDPL 15/04/2024 Thông báo kết luận phiên họp lần thứ nhất triển khai công tác năm 2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố.
Lượt xem: 54
Tải về 0
951/QĐ-UBND 29/03/2024 Quyết định phê duyệt Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành để quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ
Lượt xem: 59
Tải về 3
09/KH-HĐPBGDPL 07/03/2024 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hải Phòng năm 2024
Lượt xem: 99
Tải về 10
561/QĐ-UBND 29/02/2024 Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của thành phố Hải Phòng thời kỳ 2019-2023 (đến hết ngày 31/12/2023)
Lượt xem: 48
Tải về 0
556/QĐ-UBND 29/02/2024 Quyết định Ủy quyền cho Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực hành chính tư pháp
Lượt xem: 69
Tải về 2
321/QĐ-UBND 31/01/2024 Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2023
Lượt xem: 133
Tải về 1
105/QĐ-BTP 25/01/2024 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2023
Lượt xem: 130
Tải về 187
10/2023/TT-BTP 29/12/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý và Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý
Lượt xem: 93
Tải về 3
09/2023/TT-BTP 29/12/2023 Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tư pháp
Lượt xem: 122
Tải về 6
3834/QĐ-UBND 15/11/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 139
Tải về 8
123456
Cơ quan ban hành

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn