CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 15/02/2024
Ngày kết thúc: 15/03/2024
Lượt xem:38
2
Ngày bắt đầu: 02/02/2024
Ngày kết thúc: 01/03/2024
Lượt xem:36
3
Ngày bắt đầu: 01/02/2024
Ngày kết thúc: 01/03/2024
Lượt xem:38
4
Ngày bắt đầu: 02/02/2024
Ngày kết thúc: 01/03/2024
Lượt xem:1234
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 24/01/2024
Ngày kết thúc: 23/02/2024
Lượt xem:23
2
Ngày bắt đầu: 08/01/2024
Ngày kết thúc: 08/02/2024
Lượt xem:114
37717/SXD-HTKT
Ngày bắt đầu: 29/12/2023
Ngày kết thúc: 29/01/2024
Lượt xem:107
4
Ngày bắt đầu: 28/12/2023
Ngày kết thúc: 28/01/2024
Lượt xem:80
5
Ngày bắt đầu: 19/12/2023
Ngày kết thúc: 19/01/2024
Lượt xem:74
6
Ngày bắt đầu: 15/12/2023
Ngày kết thúc: 14/01/2024
Lượt xem:157
7
Ngày bắt đầu: 09/11/2023
Ngày kết thúc: 09/12/2023
Lượt xem:106
8
Ngày bắt đầu: 09/11/2023
Ngày kết thúc: 08/12/2023
Lượt xem:52
9
Ngày bắt đầu: 09/11/2023
Ngày kết thúc: 08/12/2023
Lượt xem:100
10
Ngày bắt đầu: 25/10/2023
Ngày kết thúc: 24/11/2023
Lượt xem:54
11
Ngày bắt đầu: 17/10/2023
Ngày kết thúc: 17/11/2023
Lượt xem:81
12
Ngày bắt đầu: 13/10/2023
Ngày kết thúc: 13/11/2023
Lượt xem:46
13
Ngày bắt đầu: 12/10/2023
Ngày kết thúc: 13/11/2023
Lượt xem:70
14
Ngày bắt đầu: 13/10/2023
Ngày kết thúc: 13/11/2023
Lượt xem:46
15
Ngày bắt đầu: 10/10/2023
Ngày kết thúc: 10/11/2023
Lượt xem:108
16
Ngày bắt đầu: 06/10/2023
Ngày kết thúc: 06/11/2023
Lượt xem:76
17
Ngày bắt đầu: 06/10/2023
Ngày kết thúc: 06/11/2023
Lượt xem:44
18
Ngày bắt đầu: 05/10/2023
Ngày kết thúc: 06/11/2023
Lượt xem:63
19
Ngày bắt đầu: 04/10/2023
Ngày kết thúc: 04/11/2023
Lượt xem:50
20
Ngày bắt đầu: 03/10/2023
Ngày kết thúc: 03/11/2023
Lượt xem:51
21
Ngày bắt đầu: 02/10/2023
Ngày kết thúc: 02/11/2023
Lượt xem:47
22
Ngày bắt đầu: 28/09/2023
Ngày kết thúc: 28/10/2023
Lượt xem:43
23
Ngày bắt đầu: 27/09/2023
Ngày kết thúc: 27/10/2023
Lượt xem:44
24
Ngày bắt đầu: 22/09/2023
Ngày kết thúc: 23/10/2023
Lượt xem:52
25
Ngày bắt đầu: 21/09/2023
Ngày kết thúc: 20/10/2023
Lượt xem:69
26
Ngày bắt đầu: 19/09/2023
Ngày kết thúc: 19/10/2023
Lượt xem:66
27
Ngày bắt đầu: 14/09/2023
Ngày kết thúc: 13/10/2023
Lượt xem:72
28
Ngày bắt đầu: 11/09/2023
Ngày kết thúc: 10/10/2023
Lượt xem:70
29
Ngày bắt đầu: 08/09/2023
Ngày kết thúc: 09/10/2023
Lượt xem:55
30
Ngày bắt đầu: 06/09/2023
Ngày kết thúc: 06/10/2023
Lượt xem:49
31
Ngày bắt đầu: 06/09/2023
Ngày kết thúc: 06/10/2023
Lượt xem:143
32
Ngày bắt đầu: 07/09/2023
Ngày kết thúc: 06/10/2023
Lượt xem:45
33
Ngày bắt đầu: 30/08/2023
Ngày kết thúc: 29/09/2023
Lượt xem:56
34
Ngày bắt đầu: 18/08/2023
Ngày kết thúc: 18/09/2023
Lượt xem:77
35
Ngày bắt đầu: 14/08/2023
Ngày kết thúc: 14/09/2023
Lượt xem:51
36
Ngày bắt đầu: 11/08/2023
Ngày kết thúc: 11/09/2023
Lượt xem:46
37
Ngày bắt đầu: 01/08/2023
Ngày kết thúc: 01/09/2023
Lượt xem:135
38
Ngày bắt đầu: 28/07/2023
Ngày kết thúc: 28/08/2023
Lượt xem:49
39
Ngày bắt đầu: 17/08/2023
Ngày kết thúc: 23/08/2023
Lượt xem:61
40
Ngày bắt đầu: 21/07/2023
Ngày kết thúc: 21/08/2023
Lượt xem:49
41
Ngày bắt đầu: 25/07/2023
Ngày kết thúc: 21/08/2023
Lượt xem:60
42
Ngày bắt đầu: 21/07/2023
Ngày kết thúc: 21/08/2023
Lượt xem:69
43
Ngày bắt đầu: 18/07/2023
Ngày kết thúc: 18/08/2023
Lượt xem:46
44
Ngày bắt đầu: 15/07/2023
Ngày kết thúc: 14/08/2023
Lượt xem:49
45
Ngày bắt đầu: 17/07/2023
Ngày kết thúc: 11/08/2023
Lượt xem:49
46
Ngày bắt đầu: 05/07/2023
Ngày kết thúc: 07/08/2023
Lượt xem:43
47
Ngày bắt đầu: 04/07/2023
Ngày kết thúc: 04/08/2023
Lượt xem:66
48
Ngày bắt đầu: 04/07/2023
Ngày kết thúc: 04/08/2023
Lượt xem:72
49
Ngày bắt đầu: 19/06/2023
Ngày kết thúc: 17/07/2023
Lượt xem:52
50
Ngày bắt đầu: 13/06/2023
Ngày kết thúc: 12/07/2023
Lượt xem:46
12345678910...
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn