CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 11/06/2024
Ngày kết thúc: 11/07/2024
Lượt xem:4
2
Ngày bắt đầu: 04/06/2024
Ngày kết thúc: 04/07/2024
Lượt xem:13
3
Ngày bắt đầu: 28/05/2024
Ngày kết thúc: 28/06/2024
Lượt xem:19
4
Ngày bắt đầu: 27/05/2024
Ngày kết thúc: 27/06/2024
Lượt xem:38
5
Ngày bắt đầu: 23/05/2024
Ngày kết thúc: 23/06/2024
Lượt xem:15
6
Ngày bắt đầu: 17/05/2024
Ngày kết thúc: 17/06/2024
Lượt xem:39
7
Ngày bắt đầu: 18/05/2024
Ngày kết thúc: 16/06/2024
Lượt xem:31
8
Ngày bắt đầu: 17/05/2024
Ngày kết thúc: 16/06/2024
Lượt xem:28
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 15/05/2024
Ngày kết thúc: 14/06/2024
Lượt xem:24
2
Ngày bắt đầu: 14/05/2024
Ngày kết thúc: 14/06/2024
Lượt xem:39
3
Ngày bắt đầu: 10/05/2024
Ngày kết thúc: 10/06/2024
Lượt xem:30
4
Ngày bắt đầu: 08/05/2024
Ngày kết thúc: 08/06/2024
Lượt xem:30
5
Ngày bắt đầu: 08/05/2024
Ngày kết thúc: 08/06/2024
Lượt xem:41
6
Ngày bắt đầu: 04/05/2024
Ngày kết thúc: 04/06/2024
Lượt xem:38
7
Ngày bắt đầu: 04/05/2024
Ngày kết thúc: 04/06/2024
Lượt xem:27
8
Ngày bắt đầu: 23/04/2024
Ngày kết thúc: 23/05/2024
Lượt xem:53
9
Ngày bắt đầu: 19/04/2024
Ngày kết thúc: 19/05/2024
Lượt xem:46
10
Ngày bắt đầu: 18/04/2024
Ngày kết thúc: 17/05/2024
Lượt xem:107
11
Ngày bắt đầu: 15/04/2024
Ngày kết thúc: 15/05/2024
Lượt xem:28
12
Ngày bắt đầu: 15/04/2024
Ngày kết thúc: 15/05/2024
Lượt xem:58
13
Ngày bắt đầu: 10/04/2024
Ngày kết thúc: 10/05/2024
Lượt xem:51
14
Ngày bắt đầu: 08/04/2024
Ngày kết thúc: 08/05/2024
Lượt xem:57
15
Ngày bắt đầu: 05/04/2024
Ngày kết thúc: 05/05/2024
Lượt xem:55
16
Ngày bắt đầu: 01/04/2024
Ngày kết thúc: 01/05/2024
Lượt xem:76
17
Ngày bắt đầu: 29/03/2024
Ngày kết thúc: 29/04/2024
Lượt xem:92
18
Ngày bắt đầu: 22/03/2024
Ngày kết thúc: 22/04/2024
Lượt xem:73
19
Ngày bắt đầu: 22/03/2024
Ngày kết thúc: 22/04/2024
Lượt xem:68
20
Ngày bắt đầu: 21/03/2024
Ngày kết thúc: 21/04/2024
Lượt xem:75
21
Ngày bắt đầu: 19/03/2024
Ngày kết thúc: 19/04/2024
Lượt xem:97
22
Ngày bắt đầu: 14/03/2024
Ngày kết thúc: 14/04/2024
Lượt xem:100
23
Ngày bắt đầu: 14/03/2024
Ngày kết thúc: 14/04/2024
Lượt xem:108
24
Ngày bắt đầu: 14/03/2024
Ngày kết thúc: 14/04/2024
Lượt xem:100
25
Ngày bắt đầu: 14/03/2024
Ngày kết thúc: 14/04/2024
Lượt xem:83
26
Ngày bắt đầu: 14/03/2024
Ngày kết thúc: 14/04/2024
Lượt xem:115
27
Ngày bắt đầu: 14/03/2024
Ngày kết thúc: 14/04/2024
Lượt xem:207
28
Ngày bắt đầu: 05/03/2024
Ngày kết thúc: 05/04/2024
Lượt xem:104
29
Ngày bắt đầu: 29/02/2024
Ngày kết thúc: 29/03/2024
Lượt xem:100
30
Ngày bắt đầu: 23/02/2024
Ngày kết thúc: 24/03/2024
Lượt xem:114
31
Ngày bắt đầu: 15/02/2024
Ngày kết thúc: 15/03/2024
Lượt xem:190
32
Ngày bắt đầu: 02/02/2024
Ngày kết thúc: 01/03/2024
Lượt xem:154
33
Ngày bắt đầu: 01/02/2024
Ngày kết thúc: 01/03/2024
Lượt xem:146
34
Ngày bắt đầu: 02/02/2024
Ngày kết thúc: 01/03/2024
Lượt xem:1326
35
Ngày bắt đầu: 24/01/2024
Ngày kết thúc: 25/02/2024
Lượt xem:89
36
Ngày bắt đầu: 24/01/2024
Ngày kết thúc: 23/02/2024
Lượt xem:111
37
Ngày bắt đầu: 08/01/2024
Ngày kết thúc: 08/02/2024
Lượt xem:191
387717/SXD-HTKT
Ngày bắt đầu: 29/12/2023
Ngày kết thúc: 29/01/2024
Lượt xem:205
39
Ngày bắt đầu: 28/12/2023
Ngày kết thúc: 28/01/2024
Lượt xem:169
40
Ngày bắt đầu: 19/12/2023
Ngày kết thúc: 19/01/2024
Lượt xem:148
41
Ngày bắt đầu: 15/12/2023
Ngày kết thúc: 14/01/2024
Lượt xem:247
42
Ngày bắt đầu: 09/11/2023
Ngày kết thúc: 09/12/2023
Lượt xem:209
43
Ngày bắt đầu: 09/11/2023
Ngày kết thúc: 08/12/2023
Lượt xem:124
44
Ngày bắt đầu: 09/11/2023
Ngày kết thúc: 08/12/2023
Lượt xem:203
45
Ngày bắt đầu: 25/10/2023
Ngày kết thúc: 24/11/2023
Lượt xem:133
46
Ngày bắt đầu: 17/10/2023
Ngày kết thúc: 17/11/2023
Lượt xem:167
47
Ngày bắt đầu: 13/10/2023
Ngày kết thúc: 13/11/2023
Lượt xem:104
48
Ngày bắt đầu: 12/10/2023
Ngày kết thúc: 13/11/2023
Lượt xem:140
49
Ngày bắt đầu: 13/10/2023
Ngày kết thúc: 13/11/2023
Lượt xem:116
50
Ngày bắt đầu: 10/10/2023
Ngày kết thúc: 10/11/2023
Lượt xem:192
12345678910...
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn