Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của một số công dân thôn 5 xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của một số công dân thôn 5 xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 2563/QĐ-CT ngày 1/10/2018 về việc giải quyết khiếu nại của một số công dân thôn 5 xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng (lần đầu).

Xét đơn khiếu nại ghi ngày 18/7/2017 của một số công dân thôn 5 xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, do các ông (bà): Đinh Văn Tự, Vũ Văn Thiện, Tô Thị Hằng, Lê Văn Hậu, Nguyễn Thị Ngà được các hộ dân ủy quyền, đại diện khiếu nại; Báo cáo và Công văn của Thanh tra thành phố về việc giải quyết khiếu nại của một số công dân thôn 5 xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng quyết định:

Giữ nguyên Quyết định số 2966/QĐ-UB ngày 22/12/2005 của UBND thành phố về việc giao đất cho UBND huyện Vĩnh Bảo để làm đường và quy hoạch mở rộng Khu du lịch lễ hội lịch sử danh nhân văn hóa Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Khiêm tại xã Lý Học và Quyết định số 2967/QĐ-UB ngày 22/12/2005 của UBND thành phố về việc giao đất cho UBND huyện Vĩnh Bảo để thực hiện dự án đường vào Khu du lịch lễ hội lịch sử danh nhân văn hóa Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Khiêm và múa rối nước truyền thống xã Nhân Hòa.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các cán bộ có liên quan đến việc lập Tờ trình số 320, 321, 322, 323/TT-STNMT ngày 19/12/2005 và tham mưu cho UBND thành phố ban hành Quyết định số 2966/QĐ-UB và Quyết định số 2967/QĐ-UB cùng ngày 22/12/2005 với nội dung vừa thu hồi đất, vừa giao đất.

Giao UBND huyện Vĩnh Bảo có trách nhiệm xem xét, kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các cán bộ có liên quan đến việc không tham mưu ban hành Thông báo thu hồi đất và Quyết định thu hồi đất đối với từng hộ gia đình cá nhân theo nội dung tại Quyết định số 2966/QĐ-UB và Quyết định số 2967/QĐ-UB ngày 22/12/2005 của UBND thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Vĩnh Bảo nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc lưu trữ hồ sơ, phối hợp cung cấp tài liệu cho Thanh tra thành phố trong quá trình giải quyết khiếu nại.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định, nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại thì nguyên đơn có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Xem nội dung chi tiết Quyết định số 2563/QĐ-CT ngày 1/10/2018 của UBND thành phố tại đây.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn