Xây dựng Khối Đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị trong quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, đảo

(Haiphong.gov.vn) - Chiều 22/2, Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và Gặp mặt, biểu dương cán bộ, Nhân dân có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh giai đoạn 2019 - 2024. 

Các đồng chí lãnh đạo dự Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP; Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy Quân khu Ba; Chuẩn đô đốc Nguyễn Viết Khánh, Phó Tham mưu Trưởng Quân chủng Hải quân.

Về phía thành phố có các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng; lãnh đạo các Ban, Sở, ngành, địa phương; các đơn vị lực lượng vũ trang thành phố; cùng cán bộ, Nhân dân có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh giai đoạn 2019-2024.

Toàn cảnh Hội nghị.

5 năm qua bằng trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, thành phố Hải Phòng cùng với cả nước đưa Ngày Biên phòng toàn dân hằng năm thực sự trở thành ngày hội của Nhân dân khu vực biên giới. Ngày Biên phòng toàn dân góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, đảo, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.
Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc” cho các cá nhân.

Đảng bộ, Chính quyền thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật nói chung, về biên giới, Biên phòng nói riêng từ đó góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm trong chấp hành pháp luật của Nhà nước và trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Nhân dân. 

Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” được triển khai có hiệu quả, các đơn vị, địa phương xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả nhiều chương trình, mô hình quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển đảo, cửa khẩu cảng như: “Cụm an ninh liên kết”, “Tổ tàu thuyền đoàn kết”, “Tổ đò đoàn kết”...

Phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và Nhân dân trong thực hiện các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”, các đơn vị thuộc BĐBP thành phố đã phối hợp đấu tranh, bắt giữ, xử lý tổng số 1.317 vụ với 2.753 đối tượng, không để xảy ra “điểm nóng”; xác lập và đấu tranh thành công 11 chuyên án ở khu vực biên giới biển thành phố; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…Những kết quả đó đã tiếp tục khẳng định chủ trương tổ chức “Ngày Biên phòng toàn dân” của Chính phủ là rất đúng đắn; khẳng định rõ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là trách nhiệm của mọi ngành, mọi cấp. 

Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ghi nhận và biểu dương các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, Ban ngành, đoàn thể thành phố trong giai đoạn qua đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” trên địa bàn thành phố, nhất là ở khu vực biên giới biển, qua đó củng cố được niềm tin của Nhân dân khu vực biên giới biển với Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, giữ vững chủ quyền biển, đảo, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển. 

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy nêu rõ, thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024, có thể khẳng định rằng chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đảo, cửa khẩu cảng của thành phố được giữ vững. Các cấp, các ngành, đoàn thể đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” trên phạm vi toàn thành phố, nhất là ở khu vực biên giới biển. Kết quả trên đã góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng thành phố Hải Phòng giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng- an ninh, là pháo đài bất khả xâm phạm theo tinh thần Nghị quyết số 33 ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia” và Nghị quyết số 45 ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, thời gian tới công tác bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới biển của thành phố đứng trước yêu cầu, đòi hỏi vừa đáp ứng nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh đồng thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Do đó, các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương cần tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ đảng viên và Nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển; tiếp tục đẩy mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và các lực lượng trong việc thường xuyên nắm chắc tình hình, luyện tập các phương án chiến đấu, diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và kịp thời tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố có chủ trương, biện pháp giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh. Cùng với đó, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố, các cuộc vận động nhằm củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân bảo vệ vững chắc khu vực biên giới biển; thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang thành phố, xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh toàn diện thực sự là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; tổ chức cho Nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo tinh thần Chỉ thị số 01 ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ, đặt biệt là vào định kỳ dịp 3/3 hàng năm...

Các tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng khu vực biên giói biển vững mạnh, giai đoạn 2019 - 2024.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Bằng khen cho 24 tập thể và 50 cá nhân; Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân, tặng Kỷ niệm chương Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc cho 42 cá nhân; Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố tặng Giấy khen cho 16 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và tham gia xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh giai đoạn 2019 - 2024.

 Các đại biểu tham quan các tác phẩm ảnh “Nét đẹp người chiến sĩ Biên phòng Hải Phòng”.
Minh Hảo; Ảnh – Đàm Thanh
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn