Thường trực Thành ủy gặp gỡ, đối thoại với hơn 200 trí thức khoa học và công nghệ

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 12/4, Thường trực Thành ủy gặp gỡ, đối thoại với trí thức khoa học và công nghệ. Các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đồng chủ trì Đối thoại. Tham gia chủ tọa đối thoại có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố. 

Dự đối thoại có PGS. TS Phạm Quang Thao, Phó Chủ nhiệm Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Thành ủy và hơn 200 trí thức đại diện hơn 50.000 trí thức khoa học và công nghệ của thành phố. Hội nghị được kết nối trực tuyến với một số trí thức của thành phố đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến phát biểu khai mạc cuộc đối thoại.
Lãnh đạo thành phố chủ trì cuộc đối thoại.

Phát biểu khai mạc cuộc đối thoại, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến nêu rõ: Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Hải Phòng được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, đầu tư nguồn lực, cơ sở vật chất, tạo môi trường làm việc thuận lợi, đã có bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng; đi đầu trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, sự phát triển và cống hiến của đội ngũ trí thức thành phố vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng, chưa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế thành phố; có thời điểm vai trò của đội ngũ trí thức thành phố chưa được phát huy cao nhất.

Để hiểu rõ thêm những khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của trí thức khoa học và công nghệ thành phố, đặc biệt để tiếp thu những đề xuất, kiến nghị, những kế sách, giải pháp do trí thức thành phố đề xuất nhằm xây dựng và phát huy tốt nhất vai trò của đội ngũ trí thức đối với sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững thành phố trong bối cảnh mới, góp phần đẩy nhanh các giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thường trực Thành uỷ tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với trí thức khoa học và công nghệ thành phố, qua đó sẽ nghiêm túc ghi nhận, nghiên cứu, tiếp thu và lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt giải quyết, đáp ứng ở mức cao nhất có thể những ý kiến, nguyện vọng chính đáng, trách nhiệm của đội ngũ trí thức thành phố.

Quang cảnh cuộc đối thoại.
Đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ phát biểu ý kiến tại cuộc đôi thoại.

Tại cuộc đối thoại, các ý kiến của đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ chủ yếu tập trung vào các nhóm vấn đề như: Thành phố nghiên cứu rà soát, đánh giá lại, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện, đổi mới chủ trương, cơ chế chính sách bảo đảm toàn diện, đồng bộ, công bằng, hiệu quả về thu hút, tuyển dụng, sử dụng, trọng dụng, tôn vinh, đãi ngộ, đào tạo, phát triển, tạo điều kiện để trí thức có tài năng, chất lượng cao trong và ngoài thành phố cống hiến cho thành phố, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chuyển đổi số và thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị. Sớm nghiên cứu, ban hành và triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù về thu nhập cho các chuyên gia, các nhà khoa học và các điều kiện khác nhằm thu hút trí thức khoa học và công nghệ chất lượng cao về làm việc tại thành phố theo tinh thần Nghị quyết 35 năm 2023 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Hải Phòng. Thành phố sớm ban hành “Quy chế xét chọn, biểu dương, tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”; cần có cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ trí thức trên địa bàn thành phố; hỗ trợ kinh phí để trí thức tại các viện, trường, tổ chức khoa học và công nghệ của thành phố học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nhất là ở trình độ Tiến sĩ...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam phát biểu tại cuộc đối thoại.
Lãnh đạo các Sở, ngành trả lời tại cuộc đối thoại.

Các đề xuất, kiến nghị cơ bản đã được lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương giải đáp, trao đổi, cung cấp thông tin tương đối đầy đủ, rõ ràng và về cơ bản đã xác định được các định hướng, giải pháp để xử lý, cải thiện tình hình, tạo điều kiện cho trí thức yên tâm, phấn khởi nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thành phố nói riêng, đất nước nói chung. 

Phát biểu tại cuộc đối thoại, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu bày tỏ vui mừng, phấn khởi và rất tự hào vì thành phố Hải Phòng có một đội ngũ trí thức rất mạnh mẽ, đông đảo, tâm huyết, trách nhiệm và đặc biệt là luôn cháy trong mình khát vọng xây dựng thành phố phát triển. Qua nghe các ý kiến của đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ, Thường trực Thành ủy cơ bản đồng tình với nội dung trả lời; đề nghị các đồng chí lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương coi những nội dung trả lời ngày hôm nay là những cam kết của thành phố với đội ngũ trí thức, là trách nhiệm chính trị, pháp lý và sẽ phải tập trung tổ chức thực hiện.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc đối thoại.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, trong những thành tựu đáng tự hào của thành phố đạt được, có sự đóng góp rất quý báu, rất quan trọng và không thể thiếu của các trí thức trên nhiều lĩnh vực. Qua quá trình theo dõi và đồng hành, có thể khẳng định rằng, đội ngũ trí thức Hải Phòng đã có sự phát triển nhanh về số lượng, trưởng thành về chất lượng; thực sự là nòng cốt, đi tiên phong trong nhiều hoạt động của thành phố, nhất là nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; thông tin, phổ biến kiến thức; triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống... Nhiều trí thức của Hải Phòng là những tấm gương tiêu biểu trong học tập, nghiên cứu, lao động và sản xuất được Đảng, Nhà nước vinh danh, được bạn bè quốc tế tin yêu, ngưỡng mộ.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy bày tỏ trân trọng, cảm ơn sâu sắc đến lớp lớp những thế hệ trí thức - niềm tự hào của Hải Phòng đã cống hiến trí tuệ và tâm sức, lao động không mệt mỏi, bằng trí tuệ, tình yêu với thành phố đã góp phần quan trọng xây dựng Hải Phòng ngày càng phát triển về mọi mặt.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nêu rõ, Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã đặt ra mục tiêu xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Đây là mục tiêu rất quan trọng, nhưng cũng đầy thách thức, đòi hỏi sự chung tay, vào cuộc của toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân thành phố. Do đó, bên cạnh những cam kết của lãnh đạo thành phố đối với đội ngũ trí thức, để hiện thực hóa mục tiêu nêu trên, Thường trực Thành ủy đề xuất và mong muốn đội ngũ trí thức thành phố: Chủ động nghiên cứu, đóng góp, hiến kế cho thành phố những giải pháp, những kế sách, phương án cụ thể; tích cực, mạnh dạn đề xuất, hiến kế các nhiệm vụ, giải pháp phát triển thành phố cho lãnh đạo thành phố. Đối với các chủ trương, định hướng lớn của thành phố sẽ được mổ sẻ, thảo luận, tranh luận, phản biện về tính đúng đắn, về những vấn đề lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế, về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và kể cả khâu tổ chức thực hiện để cùng tìm ra con đường ngắn nhất và nhanh nhất đưa thành phố phát triển nhanh và bền vững. Lãnh đạo thành phố cũng đặt hàng các nhà khoa học, giới trí thức của thành phố về những sản phẩm, những ý tưởng, công trình hay như giúp thành phố nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù; các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các ngành, các cấp mà vai trò chủ trì điều phối, tham mưu là Sở Khoa học và Công nghệ phải quan tâm hơn nữa, tạo mọi điều kiện trong khuôn khổ pháp luật giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nhất là những đề xuất của các Hội, các câu lạc bộ, các nhà trí thức theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo thành phố ngày hôm nay. Đồng thời khẳng định, lãnh đạo thành phố luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện để đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phát triển, đảm bảo môi trường, điều kiện và động lực để phát huy vai trò, sự cống hiến đặc biệt quan trọng của đội ngũ trí thức trong tình hình mới.

Hoàng Tùng
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn