Tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong phòng, chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội

(Haiphong.gov.vn) – Nhằm bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, giảm thiểu bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và phòng ngừa tội phạm, UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch 48/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữanhà trường, gia đình và xã hội trong phòng, chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên, qua đó góp phần xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, có tri thức, văn hóa, có ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng, có ước mơ, hoài bão, khát vọng và trau dồi kiến thức khoa học kỹ thuật trên ghế nhà trường, đồng thời tiếp thu kỹ năng hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số hóa cho học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, tăng cường các điều kiện về vật chất và tinh thần trong các nhà trường, tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên có lối sống lành mạnh, ứng xử văn hoá góp phầngiữ gìn an ninh trật tự trường học; đồng thời giáo dục thế hệ trẻ sống, lao động, học tập, làm việc theo pháp luật. Học sinh, sinh viên được tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng và nhân ái, được phát huy dân chủ và tạo điều kiện để phát triển phẩm chất và năng lực.

Kế hoạch yêu cầu, việc thực hiện Chỉ thị phải được triển khai nghiêm túc, chất lượng trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học trên địa bàn thành phố. Các đơn vị có liên quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm trong việc phòng, chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phải cụ thể, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm đem lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời phải kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm giảm thiểu bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và phòng ngừa tội phạm.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu 100% các nhà trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm; tổ chức các hoạt động giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội; rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; công khai kế hoạch và các kênh tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện các biện pháp can thiệp, hỗ trợ kịp thời khi có học sinh, sinh viên bị bạo lực học đường, tham gia vào các tệ nạn xã hội; xây dựng và triển khai thực hiện bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; 100% cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương và nhà trường có quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương về phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và phòng ngừa tội phạm… Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục trong nhà trường; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, cộng tác viên; tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội; tăng cường cơ sở vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong trường học; đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội tại khu vực trường học…

Cẩm Nhung
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn