Quận Lê Chân phấn đấu đứng trong đơn vị tốp đầu cấp quận, huyện về Chỉ số cải cách hành chính

(Haiphong.gov.vn) - Chiều 1/3, UBND quận Lê Chân tổ chức họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia (Đề án 06/CP) quận. Đồng chí Nguyễn Hoàng Linh, Chủ tịch UBND quận chủ trì cuộc họp.

Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Năm 2024, về nhiệm vụ Chuyển đổi số, quận Lê Chân tổ chức, triển khai và thực hiện hoàn thành các mục tiêu: 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình. 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền quận. 80% hồ sơ công việc tại cấp quận; 60% hồ sơ công việc tại các phường được tạo lập xử lý và lưu trữ trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật Nhà nước). 90% công tác báo cáo được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, hệ thống thông tin báo cáo của thành phố; hồ sơ được tạo, lưu giữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định. Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ 90% hộ gia đình, 100% các phường thuộc quận; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G; phấn đấu phổ cập điện thoại di động thông minh, tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%, cung cấp danh tính số trên nền tảng di động cho người dân sống và làm việc trên trên địa bàn quận.

Chủ tịch UBND phường Niệm Nghĩa phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Trong công tác cải cách hành chính, quận phấn đấu đứng trong đơn vị tốp đầu cấp quận, huyện về Chỉ số cải cách hành chính (Par Index); tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ chức với các cơ quan, đơn vị và địa phương trực thuộc quận đạt trên 97%. Hoàn thành 100% các nhiệm vụ trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của thành phố và của quận. 100% cơ quan, đơn vị và UBND các phường xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị. Chủ động rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; công bố, xử lý kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế hoặc có nội dung trái pháp luật...

Đối với Đề án 06/CP, quận tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với quyết tâm chính trị cao, xuyên suốt các cấp tới từng Tổ dân phố; tích cực, chủ động triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của địa phương đảm bảo thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành sớm nhiệm vụ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, thực hiện có hiệu quả Đề án 06/CP với tinh thần năm 2024 là “Hoàn thiện thể chế, hạ tầng, số hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đẩy mạnh triển khai Đề án 06/CP phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp”.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Linh, Chủ tịch UBND quận phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hoàng Linh, Chủ tịch UBND quận đề nghị các đơn vị, các phường khắc phục những tồn tại hạn chế đã bị trừ điểm trong Bộ chỉ số Cải cách hành chính năm 2023; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của quận đề ra, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Đối với nhiệm vụ Chuyển đổi số, năm 2024, quận xác định phát triển cả 3 trụ cột là Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; quận đặt ra 25 nhiệm vụ cụ thể và 12 nhiệm vụ phối hợp với thành phố, các Sở, ban ngành thành phố, vì vậy Chủ tịch UBND quận đề nghị các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực mình phụ trách; các nhiệm vụ đã đặt ra phải hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo tính ứng dụng, hiệu quả sử dụng và an toàn an ninh thông tin.

Về nhiệm vụ thực hiện Đề án 06/CP, Chủ tịch UBND quận đề nghị tập trung và đẩy mạnh việc thực hiện 21 nhiệm vụ, giải pháp thuộc 7 nhóm nhiệm vụ được phân công thực hiện; nâng cao hơn nữa vai trò của Tổ công tác thực hiện Đề án 06/CP tại các đơn vị, phòng, ban, ngành, UBND các phường và Tổ công tác Đề án 06/CP và công nghệ số cộng đồng trong việc tích cực thực hiện các nhóm nhiệm vụ, thực sự đưa Đề án 06/CP trở thành công tác thường xuyên, liên tục, được thực hiện với tinh thần quyết tâm, chủ động.

Hoàng Tùng
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn