Xử lý nghiêm các vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành cách ly

Nhằm kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo tính răn đe của pháp luật và hạn chế tình trạng bùng phát của dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay, UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Thủ trưởng các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện khẩn trương triển khai, chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

Tiếp tục chủ động, tập trung, tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố; trong đó, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, gồm các vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành cách ly theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Khi xem xét vụ việc vi phạm để quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc trong quá trình thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu hành vi vi phạm được phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì người có thẩm quyền xử phạt phải chuyển ngay hồ sơ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự theo quy định của Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường hợp vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành cách ly (Thanh tra Y tế, Chủ tịch UBND các cấp, Quản lý thị trường...) kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất xử lý đối với những trường hợp vi phạm vượt thẩm quyền.

Giao Sở Tư pháp là đầu mối tổng hợp, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; tiếp tục nâng cao hiệu quả theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực này, đặc biệt là các nội dung liên quan đến việc xử lý nghiêm khắc, đủ sức răn đe các trường hợp vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành cách ly theo quy định.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố, Cổng thông tin điện tử các sở, ngành, quận, huyện và các cơ quan thông tin, truyền thông khác chủ động nắm bắt thông tin, báo cáo, đưa tin về các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố đảm bảo phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Trường hợp có khó khăn vướng mắc trong xử lý vụ việc, trong áp dụng pháp luật, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần kịp thời, chủ động báo cáo UBND thành phố chỉ đạo, giải quyết.

Tô Thành

 

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn